Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa 
Tel:
225192170 
Akademia Leona Koźmińskiego

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
administracja
Specjalności:
REALIZOWANE PRZEDMIOTY - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, Etyka, Podstawy informatyki, Zarządzanie sobą, Podstawy prawoznawstwa, Historia administracji, Nauka o administracji, Konstytucyjny system organów państwowych, Prawo administracyjne, Postępowania administracyjne, Makro- i mikroekonomia, Publiczne prawo gospodarcze, Podstawy zarządzania, e-administracja, Systemy administracji publicznej w państwach UE, Prawo cywilne z umowami w administracji, Prawo pracy i prawo urzędnicze, Finanse publiczne, Podejmowanie decyzji finansowych, Socjologia i społeczeństwo obywatelskie, Zamówienia publiczne, Prawo karne i prawo wykroczeń, Podstawy prawa Unii Europejskiej, Statystyka z demografią, Legislacja w administracji, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Techniki negocjacji i mediacji w administracji, Ekonomia sektora publicznego, PolitologiaGospodarka samorządu terytorialnego, Kontrola administracji, Redakcja administracyjna, Seminarium licencjackie, Wykłady do wyboru, Konwersatoria do wyboru w j. angielskim, Praktyka zawodowa, Język angielski, Język obcy II (tylko studia stacjonarne), Wychowanie fizyczne (tylko studia stacjonarne), Wykłady do wyboru:, Odpowiedzialność w administracji, Podstawy prawa międzynarodowego publicznego, Prawo ochrony środowiska
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie
Tryb studiów:
 
Studia w języku:
polskim
Powiązane zawody:
urzędnik
facebook