Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa 
Tel:
225893600 
Akademia Pedagogiki Specjalnej

OPIS KIERUNKU

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Grupa kierunków:
inne
Kierunek:
pegagogika specjalna
Specjalności:
Studia stacjonarne, I stopnia:, SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:, 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, 2. Logopedia, 3. Pedagogika lecznicza, 4. Pedagogika resocjalizacyjna, 5. Surdopedagogika, 6. Tyflopedagogika, 7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 8. Terapia pedagogiczna z edukacją integracyjną, 9. Doradztwo zawodowe w rehabilitacji, SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:, 1. Terapia zajęciowa, 2. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją, II stopnia:, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA, (kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia):, O przyjęcie na poniższą specjalność mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie danej specjalności:, 1. Logopedia, 2. Rehabilitacja wzroku osób słabowidzących (po tyflopedagogice), 3. Surdopedagogika, 4. Terapia pedagogiczna, 5. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, (dla absolwentów studiów I stopnia specjalności nauczycielskich – specjalności nauczycielskie kwalifikacyjne):, O przyjęcie na poniższą specjalność mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia na kierunkach humanistycznych w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w placówce edukacyjnej na stanowisku nauczyciela):, 1. Tyflopedagogika, 2. Surdopedagogika, 3. Edukacja integracyjna i włączająca, 4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, 5. Terapia pedagogiczna, 6. Doradztwo zawodowe w edukacji, SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE, (dla absolwentów studiów I stopnia – po każdym kierunku studiów):, O przyjęcie na poniższe specjalności mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogicznych i innych humanistycznych., 1. Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, 2. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – kontynuacja, 3. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – kwalifikacja, Studia niestacjonarne, 3. Pedagogika resocjalizacyjna, 4. Surdopedagogika, 5. Tyflopedagogika, 6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 7. Terapia pedagogiczna z edukacją integracyjną, SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE, O przyjęcie na poniższe specjalności mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie danej specjalności:, O przyjęcie na poniższą specjalność mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia na kierunkach humanistycznych w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
facebook