Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie - PWSZ Ciechanów

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Ciechanów 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów 
Tel:
236722050 
Mail:
rektorat@pwszciechanow.edu.pl 
WWW:
http://www.pwszciechanow.edu.pl 
PWSZ w Ciechanowie

O UCZELNI

Uczelnia kształci studentów na dziewięciu kierunkach studiów, których absolwenci poszukiwani są zarówno na regionalnym, krajowym, jak i globalnym rynku pracy.

Od początku istnienia Uczelni jej mury opuściło blisko 5000 absolwentów: licencjatów pieIęgniarstwa, licencjatów fiIologii polskiej i historii, licencjatów kulturoznawstwa, ekonomistów, inżynierów mechaników, inżynierów środowiska, inżynierów elektroników, inżynierów informatyków i inżynierów rolnictwa, a wielu z nich albo podjęło z powodzeniem dalsze studia na renomowanych uczelniach akademickich, albo wybrało jedną z oczekujących na nich atrakcyjną ofertę pracy. Dzieje się tak dlatego, że nasze starania, aby wyposażać naszych studentów w odpowiednią wiedzę teoretyczną, niezbędną do kontynuacji nauki na magisterskich studiach uzupełniających na tych samych lub pokrewnych kierunkach lub specjalnościach zawodowych, a przede wszystkim, aby dobrze przygotować ich do profesjonalnego wykonywania zawodu, dają dobre rezultaty.

Oprócz bezpłatnych studiów stacjonarnych, jak i odpłatnych studiów niestacjonarnych, znajdziecie Państwo w naszej ofercie edukacyjnej ciekawe formy kształcenia, podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla osób już pracujących. Są to różnego rodzaju kursy, szkolenia i studia podyplomowe.

Wysoki poziom kształcenia gwarantuje kadra naukowo-dydaktyczna z dużych, renomowanych uczelni akademickich: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetów Medycznych w Białymstoku, Łodzi i Lublinie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Polskiej Akademii Nauk.

Uczelnia bierze czynny udział w programie Erasmus, umożliwiając swoim studentom odbycie części studiów lub praktyk za granicą i przyjmując studentów z innych krajów na studia w PWSZ w Ciechanowie.

Profesjonalny kurs maturalny z języka polskiego - 100% ZA DARMO ! ! ! --> Sprawdź teraz...
Zapisz się!
facebook