Politechnika Częstochowska

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Częstochowa 
Województwo:
śląskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa 
Tel:
343255211 
Mail:
promocja@adm.pcz.czest.pl 
WWW:
http://www.pcz.pl 
Politechnika Częstochowska

Historia PCz

Politechnika Częstochowska jest uczelnią z ponad 65-letnią tradycją, najstarszą i największą w regionie. Posiada 6 Wydziałów:
- Wydział Budownictwa,
- Wydział Elektryczny,
- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki,
- Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów,
- Wydział Infrastruktury i Środowiska,
- Wydział Zarządzania.

Politechnika Częstochowska jest nowoczesną i dobrze wyposażoną Uczelnią posiadającą bogatą ofertę dydaktyczną i wysoki poziom kształcenia. Politechnika Częstochowska nie tylko kształci kadrę inżynierską, jej działania to również ważny czynnik wspomagający rozwój miasta i regionu, dzięki potencjałowi intelektualnemu, prowadzonej współpracy
z gospodarką, przemysłem, władzami samorządowymi oraz organizacjami kulturalnymi
w regionie.
Wszystkie Wydziały Politechniki Częstochowskiej mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a pięć z nich – do nadawania stopnia doktora habilitowanego.
Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się obecnie w ramach 27 kierunków studiów około 9 tysięcy studentów, którzy mają do wyboru ponad 100 specjalności.
Co roku w Politechnice Częstochowskiej przybywa kilka nowych kierunków. W roku akademickim 2012/2013 uruchomione zostały nowe kierunki studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria chemiczna i procesowa, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna oraz recykling materiałów. W następnym roku uruchomiono dwa dodatkowe kierunki: automatyka i robotyka oraz przedsiębiorczość w Internecie. W roku akademickim 2015/2016 doszedł kierunek turystyka i rekreacja. W przyszłym roku zostaną uruchomione dwa kierunki: ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska oraz menadżer żywotności i żywienia.
Wszystkie inżynierskie kierunki studiów oferowane przez Politechnikę Częstochowską posiadają akredytację Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) w Brukseli, co oznacza, że po ukończeniu studiów absolwenci mogą uzyskać tytuł inżyniera europejskiego.
Na naszej Uczelni, wzorem większości szkół wyższych w krajach Unii Europejskiej, obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich.

facebook