Uczelnia Nauk Społecznych

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Łódź 
Województwo:
łódzkie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź 
Tel:
42 232 74 99 
Mail:
rekrutacja@uns.lodz.pl 
WWW:
http://uns.lodz.pl/ 
Uczelnia Nauk Społecznych

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
MSWiA i mundurowe
Kierunek:
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Specjalności:
Ochrona i obrona narodowa / Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym / Zarządzanie kryzysowe w administracji / Bezpieczeństwo osób i mienia / Obrona cywilna
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie
Tryb studiów:
Niestacjonarne - zaoczne, Niestacjonarne - eksternistyczne
Studia w języku:
polskim
Opcje dodatkowe:
studia przez Internet

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek interdyscyplinarny. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych.

Dzięki studiom na tym kierunku przyswoisz wiedzę z obszaru nauk społecznych, praw człowieka, zasad funkcjonowania państwa w zakresie jego ustroju i struktury, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym czy praktycznych aspektów zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych.

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne stworzony został z myślą o wszystkich tych, którym zależy na otrzymaniu gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania państwa, zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa powszechnego.

Program studiów przewiduje również zajęcia praktyczne realizowane przez wykładowców posiadających zawodowe doświadczenie w poszczególnych dziedzinach.

Rekrutacja na studia

Kandydat może zapisać się na studia w dwojaki sposób:

1. Zarejestruje się poprzez rekrutację on-line lub

2. Pobierze ze strony www uczelni, wypełni i podpisze: kwestionariusz osobowy, druk studenckiego ślubowania oraz 2 egzemplarze umowy

3. Naszykuje:
•oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości
•kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
•fotografie o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
•4 koperty ze znaczkami (4 x 2,35 zł) i adresem zwrotnym kandydata
•potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy:

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842

Uczelnia Nauk Społecznych

90-229 Łódź ; ul. Kamińskiego 21

w tytule przelewu prosimy o wpisanie :
• imienia i nazwiska
• kierunku i trybu studiów
• dopisku „opłata rekrutacyjna”

4. Wszystkie dokumenty z punktów 2-3 należy włożyć w kopertę i wysłać (lub przywieź osobiście) na adres:

Uczelnia Nauk Społecznych /
Biuro Rekrutacyjne /
ul. Kamińskiego 21 /
90-229 Łódź /
tel: 42 232 74 99 /
mail: rekrutacja@uns.lodz.pl

Godziny pracy Biura Rekrutacyjnego.
Pn-Pt 8.00 – 15.00/
Sb 8.30 – 13.30

Rekto

Powiązane zawody:
celnik, detektyw, oficer, policjant, strażak, urzędnik
facebook