Uczelnia Nauk Społecznych

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Łódź 
Województwo:
łódzkie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź 
Tel:
42 232 74 99 
Mail:
rekrutacja@uns.lodz.pl 
WWW:
http://uns.lodz.pl/ 
Uczelnia Nauk Społecznych

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
MSWiA i mundurowe
Kierunek:
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Specjalności:
Ochrona i obrona narodowa, Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, Zarządzanie kryzysowe w administracji, Bezpieczeństwo osób i mienia, Obrona cywilna
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie
Tryb studiów:
Niestacjonarne - zaoczne, Niestacjonarne - eksternistyczne
Studia w języku:
polskim
Opcje dodatkowe:
studia przez Internet

Opis kierunku

Studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne powstały w odpowiedzi na obecne i przyszłe oczekiwania wewnętrznej polityki państwa, ukierunkowanej na profesjonalne przygotowanie oraz wyszkolenie kadr zarówno w korpusie służby cywilnej, jak również dla potrzeb służb porządku publicznego.

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne stworzony został z myślą o wszystkich tych, którym zależy na otrzymaniu gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania państwa, zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa powszechnego.

Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych.

Rekrutacja na studia

1. kandydat może zarejestrować się poprzez rekrutację on-line lub

2. lub może pobrać ze strony www uczelni, wypełnić i podpisać:

 • kwestionariusz osobowy
 • druk studenckiego ślubowania
 • oraz 2 egzemplarze umowy

3. naszykuje:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 • 2 fotografie 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • 4 koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy:

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842Uczelnia Nauk Społecznych90-229 Łódź ; ul. Kamińskiego 21

w tytule przelewu prosimy o wpisanie :

 • imienia i nazwiska
 • kierunku i trybu studiów
 • dopisku „opłata rekrutacyjna”

4. wszystkie dokumenty z punktów 2-3 należy włożyć w kopertę i wysłać (lub przywieź osobiście) na adres:

 • Uczelnia Nauk Społecznych
 • Biuro Rekrutacyjne
 • ul. Kamińskiego 21
Powiązane zawody:
celnik, detektyw, oficer, policjant, strażak, urzędnik
facebook