Uczelnia Nauk Społecznych

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Łódź 
Województwo:
łódzkie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź 
Tel:
42 232 74 99 
Mail:
rekrutacja@uns.lodz.pl 
WWW:
http://uns.lodz.pl/ 
Uczelnia Nauk Społecznych

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Pedagogika
Specjalności:
Doradztwo edukacyjno-zawodowe (I st), Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (I st), Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna (I st), Wczesne wspomaganie rozwoju i terapia pedagogiczna (I st), Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych (I st), Trening interpersonalny i mediacje (I st), Resocjalizacja z socjoterapią (I i II st), Doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami coachingu (II st), Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (II st), Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju (II st), Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogiczna (II st), Gerontologia społeczna i oświatowa (II st), Trening rozwoju jednostki i grupy (II st), Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych (II st), Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (II st)
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Niestacjonarne - zaoczne, Niestacjonarne - eksternistyczne
Studia w języku:
polskim
Opcje dodatkowe:
studia przez Internet

Opis kierunku

Studia na kierunku PEDAGOGIKA skierowane są do osób, które zainteresowane są zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji – nauczaniu i kształceniu, a także zmianach mechanizmów wychowania oraz uczenia się w toku życia człowieka.

Potrzeba istnienia zawodu pedagoga, profesjonalnego doradcy i opiekuna w zmieniającym się świecie wymaga stworzenia i doskonalenia kadry profesjonalnie przygotowanej do wspierania, nauczania oraz wychowania.

Dlatego nasze programy studiów łączą zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz e-learning, zaś nasza kadra to uznani naukowcy, wybitni specjaliści, osoby z dużym doświadczeniem praktycznym i twórczym patrzeniem na świat.

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA przygotowany jest do pracy w instytucjach edukacji formalnej, w szczególności w placówkach systemu oświaty, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach i instytucjach edukacji pozaformalnej w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub tutora.

Kończąc nasze studia będziesz zatem przygotowany do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, terapeutycznej i doradczej oraz praktyczną wiedzę zawodową w zakresie wybranej specjalności.

Rekrutacja na studia

Kandydat może zapisać się na studia w dwojaki sposób:

1. Zarejestruje się poprzez rekrutację on-line lub

2. Pobierze ze strony www uczelni, wypełni i podpisze kwestionariusz osobowy, druk studenckiego ślubowania oraz 2 egzemplarze umowy

3. Naszykuje:
•oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości
•kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu )
•fotografie o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
•4 koperty ze znaczkami (4 x 2,35 zł) i adresem zwrotnym kandydata
•potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy:

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź ; ul. Kamińskiego 21

w tytule przelewu prosimy o wpisanie :
• imienia i nazwiska
• kierunku i trybu studiów
• dopisku „opłata rekrutacyjna”

4. Wszystkie dokumenty z punktów 2-3 należy włożyć w kopertę i wysłać (lub przywieź osobiście) na adres:

Uczelnia Nauk Społecznych
Biuro Rekrutacyjne
ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź
tel: 42 232 74 99
mail: rekrutacja@uns.lodz.pl

Godziny pracy Biura Rekrutacyjnego.
Pn-Pt 8.00 – 15.00
Sb 8.30 – 13.30

Rektorat UNS skontaktuje

Powiązane zawody:
coach rozwoju osobistego, hr manager, menedżer, nauczyciel, pedagog, urzędnik, wykładowca
facebook