Uczelnia Nauk Społecznych

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Łódź 
Województwo:
łódzkie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź 
Tel:
42 232 74 99 
Mail:
rekrutacja@uns.lodz.pl 
WWW:
http://uns.lodz.pl/ 
Uczelnia Nauk Społecznych

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Rodzaj studiów:
Magisterskie jednolite
Tryb studiów:
 
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwiają zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.
Proces kształcenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkującej podejmowanie efektywnej działalności edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk, w tym nauczania języka obcego. Program bazując na współczesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji treści kształcenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji, w tym działań innowacyjnych.
Kształcenie w ramach studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, trwa 5 lat i obejmuje 10 semestrów.
Po zakończeniu 5-letniego kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w:
– przedszkolach,
– punktach i oddziałach przedszkolnych
– w klasach I – III szkoły podstawowej (z uwzględnieniem modelu edukacji zintegrowanej),
– w tym również w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami/klasami integracyjnymi.

Rekrutacja na studia

1. kandydat może zarejestrować się poprzez rekrutację on-line lub

2. lub może pobrać ze strony www uczelni, wypełnić i podpisać:

 • kwestionariusz osobowy
 • druk studenckiego ślubowania
 • oraz 2 egzemplarze umowy

3. naszykuje:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 • 2 fotografie 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • 4 koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy:

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842Uczelnia Nauk Społecznych90-229 Łódź, ul.Kamińskiego 21

w tytule przelewu prosimy o wpisanie :

 • imienia i nazwiska
 • kierunku i trybu studiów
 • dopisku „opłata rekrutacyjna”

4. wszystkie dokumenty z punktów 2-3 należy włożyć w kopertę i wysłać (lub przywieź osobiście) na adres:

 • Uczelnia Nauk Społecznych
 • Biuro Rekrutacyjne
 • ul. Kamińskiego 21
Powiązane zawody:
nauczyciel, opiekunka, pedagog, wychowawca przedszkolny
facebook