Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Siedlce 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce 
Tel:
256431915 
Mail:
kancelaria@uph.edu.pl 
WWW:
http://www.uph.edu.pl 
UPH

OPIS KIERUNKU

Wydział Przyrodniczy

Grupa kierunków:
przyrodnicze i rolnicze
Kierunek:
Bioinżynieria produkcji żywności
Specjalności:
bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia roślinnego, bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Absolwent zdobędzie wiedzę interdyscyplinarną z zakresu produkcji, przetwarzania i przechowywania surowców i produktów żywnościowych zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego. Zapozna się z problematyką technologii stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, metodami oceny surowców żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, systemami kontroli ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego, możliwościami i sposobami ich przechowywania i utrwalania.

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu podstaw przetwarzania surowców żywnościowych w przemyśle rolno-spożywczym oraz umiejętności organizacji produkcji wraz z doborem maszyn i urządzeń. Pozna zasady funkcjonowania rynku produktów żywnościowych, zagadnienia organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu, doradztwa zawodowego, a także podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. Zdobędzie wiedzę na temat roli i znaczenia żywności we współczesnym świecie, różnicowania systemów jej produkcji. Opanuje wiedzę i umiejętności niezbędne do zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw działających w obszarach produkcji surowców i produktów żywnościowych i ich przetwórstwa.

Rekrutacja na studia

Kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Powiązane zawody:
biolog
Profesjonalny kurs maturalny z języka polskiego - 100% ZA DARMO ! ! ! --> Sprawdź teraz...
Zapisz się!
facebook