Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Siedlce 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce 
Tel:
256431915 
Mail:
kancelaria@uph.edu.pl 
WWW:
http://www.uph.edu.pl 
UPH

OPIS KIERUNKU

Wydział Humanistyczny

Grupa kierunków:
artystyczne
Kierunek:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie
Tryb studiów:
 
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych przyporządkowany został do obszaru wiedzy z zakresu sztuki, dziedziny sztuk plastycznych, dyscyplin sztuki piękne i sztuki projektowe. Program kształcenia na kierunku zawiera moduły, których realizacja zapewnia absolwentom uprawnienia pedagogiczne potrzebne do pracy w placówkach edukacji pozaszkolnej. Otrzymanie uprawnień nauczycielskich może nastąpić poprzez realizację poza obowiązującym tokiem studiów płatnego, zewnętrznego modułu kształcenia nauczycieli.

Rekrutacja na studia

Kwalifikacja:
Odbywa się na podstawie rankingu punktów uzyskanych z:
a) egzamin z rysunku – studium postaci
- technika: rysunek ołówkiem na papierze formatu 100×70 cm
- czas trwania: 4 godziny
b) konkurs świadectw dojrzałości – jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Profesjonalny kurs maturalny z języka polskiego - 100% ZA DARMO ! ! ! --> Sprawdź teraz...
Zapisz się!
facebook