Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Siedlce 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce 
Tel:
256431915 
Mail:
kancelaria@uph.edu.pl 
WWW:
http://www.uph.edu.pl 
UPH

OPIS KIERUNKU

Wydział Humanistyczny

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Pedagogika
Specjalności:
edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją, wychowanie i opieka nad małym dzieckiem z językiem obcym (planowane uruchomienie), animacja kultury z arteterapią (planowane uruchomienie, edukacja dla bezpieczeństwa, asystent osoby starszej i niepełnosprawnej (planowane uruchomienie)
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Absolwent studiów I stopnia dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Rekrutacja na studia

Kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Powiązane zawody:
pedagog
Profesjonalny kurs maturalny z języka polskiego - 100% ZA DARMO ! ! ! --> Sprawdź teraz...
Zapisz się!
facebook