Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Poznań 
Województwo:
wielkopolskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań 
Tel:
616703311 
Mail:
rekrutacja@wsb.net.pl 
WWW:
http://www.wsb.net.pl/studiowacpl 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

O uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową. Utworzona została w 2004 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Uczelnia kształci na poziomie wyższych studiów zawodowych na czterech kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Pedagogika i Zarządzanie. W swojej ofercie, poza studiami I i II stopnia, posiada również studia podyplomowe i kursy. Uczelnia funkcjonuje nie tylko w Poznaniu, ale też w Gdańsku i Gliwicach, gdzie od kilku lat istnieją jako jednostki zamiejscowe Wydziały Studiów Społecznych.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelni, gdzie obszar działalności dydaktyczno – wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa. Uczelnia daje studentom możliwość rozwoju osobistego. Absolwenci dysponują takimi kompetencjami, które czynią ich osobami atrakcyjnymi na rynku pracy.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa już w swojej nazwie celowo i świadomie uwypukliła swoją misję, która jest realizowana poprzez koncepcję szkoły otwartej i przedsiębiorczej, animację środowiska kulturotwórczego, rozwijanie umiejętności praktycznych.
Warto dodać, że Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą uczelnią wyższą przygotowującą fachowe kadry w zakresie różnych specjalności bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym, publicznym i jego promocją.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Ul. Grunwaldzka 11

60-782 Poznań

Tel. 61/67 03 311

E-mail: rekrutacja@wsb.net.pl

Strona internetowa: http://www.wsb.net.pl/studiowacpl

Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 15

80-557 Gdańsk

tel. 58/341 98 51

e-mail: rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl

Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach

ul. Studzienna 3/5

44-100 Gliwice

tel. 32/335 40 19

e-mail: rekrutacja.gliwice@wsb.net.pl

Znajdź nas też na Facebooku!

http://www.facebook.com/poznanwsb

http://www.facebook.com/gliwicewsb

http://www.facebook.com/gdanskwsb

facebook