matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 – chemia rozszerzona – odpowiedzi do arkuszy

Maturzyści, którzy w roku 2014 zdecydowali się na wybór egzaminu z chemii na poziomie rozszerzonym musieli w ciągu 120 minut sprostać 39. zadaniom.

 

Najtrudniejsza okazała się pierwsza część zadania trzeciego. Od zdających wymagano poprawnego opisania osi pionowej przedstawionego wykresu wraz z jednostką, jaka powinna na niej wystąpić. Zadanie to rozwiązała poprawnie mniej niż jedna dziesiąta zdających osób.

Problemy sprawiały również zadania: 7., wymagające zapisania równania reakcji chemicznej na podstawie słownego lub graficznego opisu przemiany, 8., dotyczące obliczenia stężenia molowego roztworu oraz 32., określanie zmian położenia stanu równowagi reakcji.

Najmniej problemów sprawiły maturzystom zadania: 15., narysowanie wzorów izometrycznych dla typowych pochodnych węglowodorów, i 38., uzasadnianie swojego wyboru.

Do trudnych należy również zaliczyć 4. wymagające obliczenia średniej masy atomowej pierwiastka na podstanie składu izotopowego oraz 5. dotyczące przewidywania produktów równań reakcji jądrowych.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Barbara Granops, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook