Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura polski 2009 – poziom rozszerzony (arkusz i klucz odpowiedzi)

Tematy

Część I – rozumienie tekstu nieliterackiego – opierała się na felietonie Jerzego Sosnowskiego „Sztuka jako schody ruchome”. W części II pierwszy temat wypracowania nawiązywał do tekstów wymienionych w Informatorze maturalnym – „Pieśni XXII” i „Trenu IX” Jana Kochanowskiego. Należało przedstawić różnice w postawie Kochanowskiego wobec Rozumu i Mądrości. Temat drugi dotyczył tekstu nieznanego maturzyście, a mianowicie fragmentu powieści Wiesława Myśliwskiego „Kamień na kamieniu”. Maturzyści, którzy wybrali ten temat, musieli przedstawić metaforyczne znaczenia drogi.

 

Zdawalność

Odsetek sukcesów na maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym wyniósł 99%. Średni wynik wśród maturzystów to 65,08%.

 

Opinie

Maturzyści dość dobrze poradzili sobie z I częścią egzaminu. Nie mieli problemu, w przeciwieństwie do tych zdających na poziomie podstawowym, z wyjaśnieniem przenośnego znaczenia tytułu w kontekście całego tekstu. W pierwszym temacie wypracowania trudność sprawiało zdających sformułowanie sądów na temat stosunku poety wobec Rozumu i Mądrości, natomiast w drugim temacie maturzyści mieli problem z napisaniem właściwego podsumowania. W obu tematach zdarzały się prace całkowicie pozbawione podsumowania.

 

Pobierz arkusze maturalne:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze_matura_09/polski_pr.pdf
http://www.cke.edu.pl/images/stories/klucze_mat_09/polski_a.pdf

źródło: www.cke.edu.pl

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook