Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura polski 2009 – poziom podstawowy (arkusz i klucz odpowiedzi)

Tematy

W części I sprawdzającej umiejętność czytania ze zrozumieniem maturzyści odpowiadali na pytania na podstawie tekstu publicystycznego Macieja Nowakowskiego „Hipnoza – pomost do podświadomości”. W części II zdający musieli napisać wypracowanie na podstawie fragmentu „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta lub „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W pierwszym temacie należało scharakteryzować Bylicę i jego relacje z córkami oraz odpowiedzieć na pytanie „Co mówi los Bylicy o losie starych ludzi w społeczności lipieckiej?”, natomiast w temacie drugim dokonać charakterystyki i porównania postaci Zosi i Telimeny.

Zdawalność

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zdało 94% maturzystów. Średni wynik to 52,21%.

Opinie

W części I – rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego – maturzyści mieli problem ze zrozumieniem poleceń, skojarzeniem informacji zawartych w poszczególnych akapitach. W zadaniu 6. nie potrafili sformułować tezy w związku z eksperymentem opisanym w tekście. W zadaniu 8. trudność sprawiło nazwanie rodzaju zabiegów kompozycyjnych i językowych. W części II – pisanie własnego tekstu w związku z zamieszczonym fragmentem – wielu maturzystów nie potrafiło stworzyć logicznej kompozycji pracy oraz odpowiednio podsumować swoich rozważań. Maturzyści częściej wybierali drugi temat, czyli charakterystykę Zosi i Telimeny, jednak nie potrafili dostrzec w tekście idealizacji postaci Zosi oraz komizmu w sposobie ukazania postaci Telimeny.

 

Pobierz arkusze maturalne:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze_matura_09/polski_pp.pdf
http://www.cke.edu.pl/images/stories/klucze_mat_09/polski_a.pdf
źródło: www.cke.edu.pl

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook