prezentacja multimedialna na maturze (Fot.freedigitalphotos.net)

Prezentacja multimedialna jako narzędzie wzbogacające egzamin ustny z języka polskiego

Przygotowując prezentację maturalną, możesz wykorzystać różne narzędzia, które pomogą Ci odpowiednio zaprezentować temat. Mogą to być na przykład ilustracje, reprodukcje albo plakaty. Do takich narzędzi należy również prezentacja multimedialna. Prawidłowo i ciekawie przygotowana uczyni Twoje wystąpienie ciekawszym i przyciągnie uwagę słuchaczy.

Aby prezentacja multimedialna wzbogaciła, a nie osłabiła Twoje wystąpienie, musisz pamiętać o kilku zasadach jej tworzenia. Niewłaściwa konstrukcja slajdów spowoduje, że staną się one nieczytelne.

  1. Budując poszczególne slajdy w programie PowerPoint, nie wolno wypełniać slajdów treścią po same brzegi. Musisz zostawić trochę wolnej przestrzeni na slajdach, aby odbiorca nie czuł się zarzucony tekstem.
  2. Tekst powinien być zapisany odpowiednim rozmiarem czcionki (nagłówki nie mniejsze niż 44, a tekst właściwy co najmniej 32). Jeśli użyjesz mniejszej czcionki, czytelnik będzie musiał wpatrywać się, aby cokolwiek dojrzeć na slajdach. Po kilku slajdach będzie zmęczony i całkowicie zrezygnuje z czytania tekstu na slajdach.
  3. Stosuj odpowiednie kolory na slajdach. Nie mogą one być zbyt jaskrawe, aby nie raziły w oczy, ale też nie powinny być monotonne. Jak zwykle, umiar jest złotym środkiem. Najlepiej, jeśli dobierzesz kolor tła do tematu. Zwróć także uwagę na kolor czcionki. Wyświetlany tekst musi być czytelny, nie może zlewać się z tłem.
  4. Prezentacja powinna towarzyszyć Ci przez całe przemówienie, dlatego wyświetlaj kolejne slajdy w odpowiednich odstępach po sobie. Poszczególne slajdy powinny ilustrować to, o czym w danym momencie mówisz. Musisz odpowiednio zgrać słowa pisane i mówione, aby wzajemnie się uzupełniały.
  5. Nie możesz umieścić na slajdach całego tekstu wystąpienia! Prezentacja jest tylko dodatkiem do Twojego przemówienia, a nie ściągawką, z której będziesz czytał tekst wystąpienia.
  6. Prezentacja multimedialna nie zastąpi tego, co masz powiedzieć. Jest tylko częścią uzupełniającą przemówienie. Możesz na niej podać tezę, kolejne zagadnienia, wyświetlić reprodukcje obrazów ilustrujące prezentację maturalną.
  7. Jeśli przygotujesz prezentację multimedialną na egzamin, to pamiętaj o niej w trakcie swojego wystąpienia. Odwołuj się do informacji umieszczonych na niej, ale nie za często, aby nie okazało się, że zapisałeś na slajdach praktycznie całe swoje przemówienie.
  8. Zadbaj o poprawną jakość techniczną przywoływanych fragmentów wywiadów, filmów, reportaży, felietonów czy utworów muzycznych, jeśli stanowią one część prezentacji i będą odtwarzane przy okazji przedstawiania poszczególnych slajdów. Niedopuszczalne jest, aby komisja w trakcie odtwarzania materiałów audiowizualnych słyszała jakieś szumy, trzaski, oglądała zatrzymujący się, źle zmontowany film lub nieczytelny obraz. Nieczytelny materiał całkowicie zniszczy Twoje wystąpienie.
  9. Sprawdź wszystkie pomoce naukowe w domu, czy są poprawne pod względem merytorycznym i technicznym. Dla pewności, aby nie pomylić płyty, na której zapiszesz prezentację multimedialną, podpisz ją. Zanim wyświetlisz przed komisją jakąś płytę, sprawdź jej zawartość na podglądzie. Unikniesz w ten sposób przykrych niespodzianek i nie zaprezentujesz się przed zespołem egzaminacyjnym jako osoba źle przygotowana.
  10. Dopracuj formę i treść przygotowywanych pomocy naukowych na egzamin. Opracowane materiały powinny być poprawne pod względem graficznym, ortograficznym i stylistycznym. Jest to egzamin z języka polskiego, dlatego nie możesz sobie pozwolić na żadne błędy językowe (fleksyjne, składniowe, wyrazowe, frazeologiczne, słowotwórcze, stylistyczne, ortograficzne czy fonetyczne), zarówno na slajdach, jak i w swojej wypowiedzi.

 

Źródło: Katarzyna Bocheńska, Egzamin ustny z języka polskiego (Biuletyn maturalny, www.cke.edu.pl)

Anna Szcześniak

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook