matura z geografii (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura z geografii 2011- poziom podstawowy

 

Tematy

W zadaniach 1-7 maturzyści musieli odpowiedzieć na pytania przy pomocy załączonej mapy „Kaskada Soły”. Należało rozpoznać obiekty przedstawione na mapie i fotografii, odczytać informacje geograficzne, wykonać pomiary i obliczania matematyczno- geograficzne, wykazać się umiejętnością selekcjonowania istotnych informacji, scharakteryzować na podstawie mapy i własnej wiedzy przykład racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, oraz przedstawić wpływ środowiska przyrodniczego na życie i gospodarkę człowieka.

Zadanie 8 miało na celu sprawdzić, czy maturzyści potrafią wykorzystać wyniki obserwacji astronomicznych do ustalenia położenia obiektów w przestrzeni. Zadanie 9 sprawdzało znajomość charakterystycznych cech klimatu Pozostałe zadania wymagały od zdających rozpoznawania obiektów przedstawionych w źródle informacji geograficznej, odczytania informacji geograficznych przedstawionych w postaci klimatogramu, odczytania cech pogody na podstawie mapy synoptycznej, znajomości sieci wód Polski, scharakteryzowania problemu istniejącego w środowisku geograficznym, jak również zaproponowania rozwiązania problemu istniejącego w środowisku geograficznym.

Dodatkowo wymagano od maturzystów znajomości geograficznych uwarunkowań zróżnicowania gleb, przyczyn małej gęstości zaludnienia, faz rozwoju demograficznego, oceniania konsekwencji zjawisk i procesów społeczno- gospodarczych zachodzących w środowisku geograficznym. Istotna była znajomość surowców przetwarzanych w przemyśle, uwarunkowań rozmieszczenia przemysłu, znajomość mapy administracyjnej Polski.

Ostatnie zadania wymagały znajomości terminologii dotyczącej użytkowania ziemi, umiejętności wykorzystania podanych informacji do przedstawienia zjawisk i procesów zachodzących na danych obszarach, znajomości rozmieszczania w Polsce obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mapy politycznej  Europy, cech sieci wodnej Europy, krajów graniczących z Polską, konfliktów i wskazania obszarów ich występowania.

Zdawalność

Wyniki egzaminu w 2011 roku były nieco niższe, niż wyniki zeszłoroczne. Do matury z geografii przystąpiło około 22% ogółu maturzystów. Średni wynik to 43,07%.

Opinie

Dla maturzystów najtrudniejsze okazały się zadania, które wymagały znajomości cech klimatu Polski (zad.9.), wód powierzchniowych Polski (zad 12., 13.a), terminologii z zakresu geografii rolnictwa (zad. 26.) oraz umiejętności odczytywania informacji z mapy poziomicowej (zad. 2.). Zdający lepiej wykonywali zadania sprawdzające umiejętności korzystania z informacji, a gorzej radzili sobie z zadaniami z zakresu wiadomości i ich rozumienia.

Arkusze egzaminacyjne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/00002011_matura/P/geografia_%20pp.pdf

Odpowiedzi:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/00002011_matura/kryteria/geografia_model_PP.pdf

Źródło: www.cke.edu.pl
Joanna Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook