Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Farmacja

Interesujecie się składem chemicznym leków, wierzycie w ich moc i chcielibyście stworzyć takie, które wyleczą ludzi z najcięższych chorób? Jeżeli tak, to przeczytajcie, kilka ciekawostek, dotyczących takiego kierunku studiów, jak farmacja.

Czym jest Farmacja?

Farmacja (nauki farmaceutyczne) to inaczej nauka o lekach. Nazwa pochodzi od starożytnego egipskiego ph-ar-maki znaczącego „kto zapewnia bezpieczeństwo”. Farmacja zajmuje się nie tylko lekami syntetycznymi, ale także pochodzenia naturalnego i składnikami lekowymi kosmetyków. Farmaceutyka pozwala na podniesienie jakości życia, poprawę zdrowia i urody, dlatego też, jest ona bardzo ważna w życiu człowieka. Podstawowym zadaniem farmaceuty jest wytwarzanie i sprzedawanie leków.

Idealny kandydat

Odpowiednim kandydatem na studenta farmacji, jest osoba posiadająca zainteresowania naukowe, która dodatkowo ma bardzo dobrą pamięć, z racji tego, że farmaceuta musi opanować pamięciowo duży materiał z zakresu budowy chemicznej i działania leku. Na studiach przydaje się również umiejętność logicznego myślenia i dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych. Otwartość i komunikatywność będzie waszą zaletą, ponieważ pracując przykładowo w aptece, codziennie będziecie mieli kontakt z ludźmi. Warto również pamiętać, iż kandydat do tego zawodu nie może być uczulony na związki chemiczne, ponieważ zawód farmaceuty powiązany jest z codziennym kontaktem z chemikaliami.

Rekrutacja

Oprócz przedmiotów obowiązkowych dodatkowo należy zdać biologię i chemię na poziomie rozszerzonym.

Program studiów

Farmację można studiować na uczelniach publicznych, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym(wieczorowym).

Program studiów dla kierunku Farmacja przewiduje kształcenie w następujących dziedzinach: anatomia, fizjologia, patofizjologia, kwalifikowana pierwsza pomoc, biologia i genetyka, botanika, biochemia, mikrobiologia, immunologia, chemia ogólna i nieorganiczna, analityczna, fizyczna, organiczna, matematyka, statystyka, biofizyka, psychologia, socjologia, chemia leków, synteza i technologia środków leczniczych, biotechnologia farmaceutyczna, farmakologia i farmakodynamika, farmakoterapia i informacja o lekach, toksykologia, farmakognozja, leki pochodzenia naturalnego, farmacja praktyczna w aptece, higiena i epidemiologia, prawo farmaceutyczne, ekonomia i zarządzanie w farmacji, historia farmacji i etyka zawodowa.

Specjalności

Przykładowe specjalności, które możecie wybrać na tym kierunku:

 • analityka farmaceutyczna,
 • farmacja apteczna,
 • farmacja kliniczna,
 • farmacja szpitalna,
 • farmakologia,
 • lek roślinny
 • analityka kliniczna
 • technologia środków leczniczych i kosmetycznych
 • analityka środowiskowa
 • farmacja apteczno-zielarska

 

Farmacja a rynek pracy

Absolwenci farmacji mogą podjąć pracę w następujących placówkach:

 • apteki ogólnodostępne
 • szpitale
 • hurtownie farmaceutyczne
 • przemysł farmaceutyczny (firmy zajmujące się wprowadzeniem leku na rynek, importem i ekspertem produktów leczniczych)
 • zakłady opieki zdrowotnej
 • inspekcje farmaceutyczne, oraz inne urzędy i instytucje państwowe i samorządowe działające w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia
 • jednostki kontrolno- pomiarowe i laboratoria z dziedziny higieny ogólnej kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska
 • zakłady i laboratoria branży kosmetycznej i chemicznej
 • ośrodki badawczo- rozwojowe
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnieniem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych

 

J.Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook