Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 2008 – poziom podstawowy (arkusz i klucz odpowiedzi)

Tematy

Fizyka i astronomia do najłatwiejszych przedmiotów z pewnością nie należy. Mogli się o tym przekonać maturzyści w 2008 roku. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych przydała się wiedza na temat zjawisk dyfuzji, konwekcji, przewodnictwa i promieniowania oraz takich przyrządów, jak: kineskop, mikroskop, oscyloskop i spektroskop. W zadaniach otwartych Wasi starsi koledzy musieli zmierzyć się m.in. z obliczeniem całkowitego czasu jazdy rowerzysty, narysowaniem wykresu zależności wartości prędkości spadającego fragmentu balkonu od czasu jego spadania, obliczeniem wartości siły oporu podczas spadania oderwanego elementu balkonu, zapisaniem równania rozpadu jądra uranu, obliczeniem wartości opóźnienia tramwaju podczas hamowania.

Zdawalność

Na poziomie podstawowym zdawalność wyniosła 92%. Średni wynik wśród maturzystów z 2008 roku to 57%.

Opinie

Z czym sobie nie poradzili wtedy maturzyści? Z obliczeniem energii wyzwalanej podczas opisanego w zadaniu rozpadu jądra oraz obliczeniem wartości opóźnienia tramwaju podczas jego gwałtownego awaryjnego hamowania. Te dwa zadania sprawiły wówczas najwięcej trudności i tylko niecałe 30% zdających rozwiązało je poprawnie.

 

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze08matura/fizyka_pp.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze08matura/fizyka_pp_r.pdf

 

Anna Szcześniak

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook