egzamin poprawkowy (freedigitalphotos.net)

Kto może podejść do egzaminu poprawkowego z matury?

Matura za Wami. Niektórzy z Was mają już zdany egzamin dojrzałości, natomiast są także osoby, którym powinęła się noga na tegorocznym egzaminie lub uzyskany wynik nie satysfakcjonuje w pełni. Co wtedy? Nie wszystko stracone!

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego oraz sprawdza wiadomości i umiejętności ustalone w standardach wymagań. Przeprowadzony jest dla absolwentów szkół średnich.

W razie niepowodzenia na maturze, zdający mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Niezdany egzamin

Egzamin maturalny możecie poprawić w sierpniu. Są jednak kryteria, które musicie spełnić. Mianowicie do egzaminu poprawkowego możecie przystąpić tylko wtedy, gdy podeszliście wcześniej do wszystkich zaplanowanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej.  Drugi warunek, to możliwość poprawienia tylko jednego przedmiotu w ciągu roku. Jeżeli czeka Was poprawka z dwóch lub więcej przedmiotów, to szykujcie się na egzamin w maju. Podobna sytuacja jest w momencie, kiedy egzamin z jakiegoś powodu został unieważniony (np. niesamodzielna praca).

Aby wziąć udział w maturze poprawkowej, trzeba złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie.

Dość istotna jest także sprawa czasu. Otóż jeżeli nie zdaliście egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego, możecie przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w ciągu kolejnych 5 lat. Po upływie tego terminu, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu, jednakże będziecie zobligowani do napisania matury z każdego przedmiotu obowiązkowego- czyli mówiąc wprost, czeka na Was cały egzamin maturalny.

Poprawa egzaminu maturalnego odbywa się w szkole, którą ukończyliście. W wypadku kiedy szkoła zostanie zlikwidowana lub przekształcona, to miejsce egzaminu wyznacza komisja okręgowa.

Przedmioty dodatkowe

Możliwe że ktoś z Was nie jest zadowolony z wyniku, który uzyskał z egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Niestety ocenę będziecie mogli poprawić dopiero w kolejnej sesji egzaminacyjnej, czyli w maju przyszłego roku.

Jeżeli potrzebny Wam będzie wynik z przedmiotu dodatkowego, którego nie zdawaliście na maturze, to macie prawo w maju podejść do egzaminu z tego przedmiotu. Pamiętajcie także, że wszystkie przedmioty dodatkowe możecie zdawać zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. W wypadku, kiedy zdawaliście przedmiot tylko na poziomie podstawowym, a chcielibyście podejść do matury rozszerzonej, to nie ma przeszkód.

Nie bójcie się poprawiać wyników, ponieważ nawet w momencie kiedy nie uda się Wam poprawić egzaminu, to ocena nie jest zmieniana. Na świadectwie pozostaje ocena wyższa, czyli ta z poprzedniego egzaminu. Jeżeli podejdziecie do kilku egzaminów, a nie wszystkie uda się Wam poprawić, to w aneksie zostaną uwzględnione tylko wyniki, które są wyższe.

Źródło: kursy-maturalne-maturita.blogspot.com, dobra-rada.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook