Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2010 – 11 edycja Rankingu Szkół Wyższych przygotowanego przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita.

Zapraszamy do zapoznania się z jedenastą edycją Rankingu Szkół Wyższych przygotowanego przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita.

Niemal 300 polskich uczelni objętych zostało jedenastą edycją Rankingu Szkół Wyższych. W 2010 roku najlepszą akademicką uczelnią w Polsce jest Uniwersytet Warszawski. Wśród uczelni niepublicznych magisterskich pierwsze miejsce zajęła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, wśród licencjackich – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamościu. W rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych zwyciężyła Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu.

W tym roku przygotowany został także ranking w dziewięciu grupach kierunków studiów. Aż cztery z nich zdominował Uniwersytet Warszawski: prawo i administrację, kierunki społeczne, kierunki przyrodnicze i biologiczne oraz kierunki ścisłe. W innych grupach kierunków najlepsze okazały się: Uniwersytet Jagielloński – kierunki humanistyczne, Szkoła Główna Handlowa – kierunki ekonomiczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny – kierunki medyczne, Politechnika Warszawska – kierunki techniczne i informatyka oraz AWF we Wrocławiu – kierunki wychowania fizycznego.

Nad przygotowaniem rankingu czuwała Kapituła, pod honorowym przewodnictwem prof. Marka Safjana, w której skład weszli m.in. byli rektorzy: prof. Franciszek Ziejka (UJ), prof. Marek Rocki (SGH), prof. Bogusław Smólski (WAT).

Ranking oparty został na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Dzięki rankingowi stworzona została swoista mapa doskonałości polskiego szkolnictwa wyższego w 32 kluczowych obszarach (na podstawie 32 kryteriów). Jest to szczególnie ważna informacja dla kandydatów na studia, dlatego wskazujemy najlepsze uczelnie w głównych grupach kryteriów:

 • Najlepsza uczelnia dla kryterium siły naukowej: Uniwersytet Jagielloński,
 • Najlepsza uczelnia dla kryterium umiędzynarodowienie: Uniwersytet Warszawski,
 • Najlepsza uczelnia dla kryterium warunki studiowania: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Najlepsza uczelnia dla kryterium prestiż wśród pracodawców: Politechnika Warszawska,
 • Najlepsza uczelnia dla kryterium prestiż wśród kadry naukowej: Uniwersytet Jagielloński,
 • Najlepsza uczelnia dla kryterium innowacyjność: Politechnika Warszawska,
 • Najlepsza uczelnia dla kryterium publikacje i cytowania: Uniwersytet Jagielloński.

W tym roku wśród kryteriów znalazło się kilka nowych, jak innowacyjność, mierząca sukcesy wynalazcze polskich uczelni oraz ich udział w programach ramowych Unii Europejskiej, czy ceniony od kilku lat w świecie akademickim projakościowy tzw. indeks Hirscha (h-indeks), wiążący z sobą liczbę publikacji i cytowań.

— WYNIKI RANKINGU UCZELNI WYŻSZYCH 2010 —

Ranking Uczelni Akademickich – objął 89 szkół wyższych – zarówno publicznych, jak i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych), posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Uniwersytet Jagielloński
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Politechnika Warszawska
 5. Politechnika Wrocławska
 6. Uniwersytet Wrocławski
 7. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 8. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 9. Politechnika Łódzka
 10. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
— Podranking w grupach uczelni akademickich —

Najlepsze uniwersytety:

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Uniwersytet Jagielloński
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Najlepsze uczelnie techniczne:

 1. Politechnika Warszawska
 2. Politechnika Wrocławska
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Najlepsze uczelnie ekonomiczne:

 1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 3. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Najlepsze uczelnie medyczne:

 1. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 3. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Najlepsze uczelnie rolnicze:

 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Najlepsze uczelnie pedagogiczne:

 1. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 2. Akademia Podlaska w Siedlcach
 3. Uniwersytet Humanistyczno-Pedagogiczny w Kielcach

Najlepsze akademie wychowania fizycznego:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 2. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie
 3. Akademia Wychowania Fizycznego im. E.Piaseckiego w Poznaniu
— Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich —

Ranking ten objął 96 niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra.

 1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
 2. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie,
 3. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,
 4. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie,
 5. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
 6. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie,
 7. Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego,
 8. Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni,
 9. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi,
 10. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach.
— Ranking Niepublicznych Uczelni Licencjackich —

Ranking ten objął 71 niepublicznych szkół wyższych z uprawnieniami do kształcenia na poziomie licencjata lub inżyniera.

 1. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu,
 2. Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie,
 3. Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie,
 4. Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie,
 5. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach.
— Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych —

Ranking ten objął 25 publicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia do kształcenia na poziomie magistra lub licencjata (inżyniera).

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona w Legnicy

— WYRÓŻNIENIA ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA —

Od sześciu lat Kapituła przyznaje nagrody specjalne dla uczelni, które w analizowanym roku zanotowały szczególne osiągnięcia. W tym toku przyznała następujące nagrody specjalne:

KUŹNIA KADR, nagroda dla uczelni, która zanotowała największe postępy w kształceniu kadr naukowych przypadła Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

AWANS 2010 – za najbardziej efektowny skok do grupy najlepszych uczelni otrzymały uczelnie:
– w grupie uczelni akademickich – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (awans z 23 miejsca na 13)
– w grupie niepublicznych uczelni magisterskich – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (awans z 14 miejsca na 5).

Nagrodą MISJA 2010 została uhonorowana Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Pełne wyniki rankingu opublikowane zostały w miesięczniku Perspektywy, w serwisie internetowym www.ranking.perspektywy.pl , a także na łamach Rzeczpospolitej i w serwisie www.rp.pl.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook