Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

To już pewne: drugi kierunek studiów będzie płatny

Sejm zatwierdził nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym. Wprowadza ona nie tylko opłaty za drugi kierunek studiów ale również reguluje wiele aspektów funkcjonowania kadry naukowej. To ważne informacje dla maturzystów.

Według nowej ustawy student będzie mógł bezpłatnie ukończyć tylko jeden kierunek studiów. Ma prawo zacząć drugi, lecz już po roku jego wyniki będą oceniane. Tylko osoby z najwyższymi średnimi ocen, czyli te, które otrzymają stypendium naukowe, będą miały prawo studiować za darmo. Reszta będzie musiała płacić. Pomysł jest dobry ze względu na ochocone finansów państwa: zaczynać drugi kierunek będą osoby, które podjęły przemyślane decyzje i rzeczywiście chcą się uczyć.

To nie koniec zmian. Od października każdy wykładowca, będzie mógł z pracować maksymalnie na dwóch etatach. Aby rozpocząć drugą pracę, potrzebne będzie mu uzyskanie zgody rektora. Praca na drugim etacie będzie mogła mieć jedynie charakter dydaktyczny lub naukowo badawczy.

Wśród korzyści wprowadzenia reformy wymienia się: umożliwienie uczelniom tworzenie własnych programów kształcenia oraz zwiększenie finansowania tych wydziałów i wykładowców, których prace badawcze są wysoko oceniane i innowacyjne. Na pewno poprawi się tez poziom nauczania: wykładowcy będą mili więcej czasu dla studentów, gdyż nie będą mili możliwości do pracy na kilku, czy – jak się zdarzało – kilkunastu etatach.

W ustawie niestety nie ma wymianek o stałym wzroście nakładów na szkolnictwo wyższe – według wykładowców fakt ten sprawi, że pensje pracowników naukowych będą tak samo niskie, jak teraz.
Podpisanie ustawy wywołało burzę w środowisku akademickim. Szczególnie wśród studentów zdania są podzielone: niektórzy uważają, że reforma poprawi szanse na rozwój naukowy, inni – szczególnie studenci prywatnych uczelni – uważają, że reforma nie przyniesie żadnych korzyści. Ostateczny wniosek jest taki, że przyniesie ona zarówno korzyści, jak i straty. A wszystko wyjaśni się dopiero w dłuższej perspektywie czasowej.
Kompletną wersję nowelizacji ustawy znajdziesz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest ona drugim etapem reformy przeprowadzanej przez rząd.

MZ

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook