sala egzaminacyjna matura

Sprawdź dodatkowe terminy egzaminu maturalnego!

W dniu 27 maja zakończyły się egzaminy maturalne. Już 30 czerwca poznacie wyniki! Pytanie co z tymi, którzy w wyniku różnych okoliczności nie mogli przystąpić do matur w maju? Spokojnie! Od 6 czerwca rozpocznie się powtórna sesja egzaminacyjna. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, nie przegap terminów!

Warto przypomnieć, że zgodę na przystąpienie do egzaminu maturalnego w drugim terminie mają maturzyści, których usprawiedliwia szczególny przypadek losowy lub zdrowotny. Sytuacja może dotyczyć jednego lub więcej przedmiotów. W tym celu konieczna jest pisemna zgoda dyrektora szkoły, a następnie akceptacja dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zdający przystępuje do takiego egzaminu w swojej szkole.

HARMONOGRAM DODATKOWYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH
CZĘŚĆ PISEMNA
Czerwiec 2011 Godzina 9.00 Godzina 14.00
6 pon. język polski – poziom podstawowy język polski – poziom rozszerzony
7 wt. matematyka – poziom podstawowy matematyka – poziom rozszerzony
8 śr. język angielski – poziom podstawowy
język angielski w klasach dwujęzycznych
język angielski – poziom rozszerzony
9 czw. geografia – poziom podstawowy
geografia – poziom rozszerzony
informatyka – poziom podstawowy
informatyka – poziom rozszerzony
język łaciński i kultura antyczna – poziom podstawowy
język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony
przedmioty zdawane w języku obcym przez absolwentów klas dwujęzycznych
10 pt. język niemiecki – poziom podstawowy
język niemiecki w klasach dwujęzycznych
język niemiecki – poziom rozszerzony
13 pon. biologia – poziom podstawowy
biologia – poziom rozszerzony
historia – poziom podstawowy
historia – poziom rozszerzony
14 wt. wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy
wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony
chemia – poziom podstawowy
chemia – poziom rozszerzony
wiedza o tańcu – poziom podstawowy
wiedza o tańcu – poziom rozszerzony
15 śr. fizyka – poziom podstawowy
fizyka – poziom rozszerzony
filozofia – poziom podstawowy
filozofia – poziom rozszerzony
historia muzyki – poziom podstawowy
historia muzyki – poziom rozszerzony
16 czw. język francuski – poziom podstawowy
język francuski w klasach dwujęzycznych
język francuski – poziom rozszerzony
17 pt. język rosyjski – poziom podstawowy język rosyjski – poziom rozszerzony
20 pon. język hiszpański – poziom podstawowy
język hiszpański w klasach dwujęzycznych
język hiszpański – poziom rozszerzony
historia sztuki – poziom podstawowy
historia sztuki – poziom rozszerzony
21 wt. języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy
język regionalny – język kaszubski – poziom podstawowy
język włoski – poziom podstawowy
języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony
język regionalny – język kaszubski – poziom rozszerzony
język włoski – poziom rozszerzony
TERMINY DODATKOWE EGZAMINÓW MATURALNYCH
CZĘŚĆ USTNA

Część ustna egzaminu maturalnego w dodatkowych terminach przeprowadzana jest według harmonogramów, które ustalane są w poszczególnych szkołach (pytaj przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w swojej szkole).

 

EGZAMIN POPRAWKOWY – SIERPIEŃ 2011

Warto także pamiętać o terminie egzaminu poprawkowego. Możliwość poprawienia swojego maturalnego wyniku jeszcze w sierpniu tego roku mają ci, którym nie powiodło się na jednym pisemnym lub ustnym egzaminie. Oto terminy:

  • Część pisemna: 23 sierpnia, godz. 9.00
  • Część ustna: 22-26 sierpnia.

ST

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook