Historia (Fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)

Egzamin maturalny 2012: historia, poziom rozszerzony

Tematy

Arkusz na poziomie rozszerzonym zawierał trzy części. Pierwsza to zadania testowe, druga analiza materiałów źródłowych, a trzecia wymagała napisania wypracowania.

Pytania zamknięte opierały się na wszystkich epokach. Maturzyści musieli skupić się nie tylko na datach, ale także na kwestiach społecznych i gospodarczych danego okresu. Wśród materiałów źródłowych pojawiły się m.in. średniowieczne ryciny, dwudziestowieczne satyry, czy też fragmenty tekstów.

W części trzeciej młodzi ludzie mieli do wyboru dwa tematy. Temat pierwszy brzmiał: Żądny władzy wódz czy dalekowzroczny polityk? Przedstaw i oceń rolę, jaką odegrał Aleksander Wielki w dziejach starożytnego świata. Druga możliwość prezentowała się tak: Dwie drogi do niepodległości. Przedstaw i oceń zasługi Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego dla odzyskania wolności przez Polskę.

Zdawalność

Do egzaminu przystąpiło 10 406 zdających. Egzamin zaliczyło 52 proc. maturzystów. Średnia maturalna wyniosła 51,18 proc.

Opinie

Według maturzystów matura nie należała do najłatwiejszych. Na pochwałę zasłużyły jedynie wypracowania. W opinii wielu tegoroczny arkusz zawierał najprostsze tematy na przestrzeni lat. Ocena roli postaci pozwalała rozwinąć wiele myśli i przytoczyć wiele faktów. Najtrudniejsze okazały się źródła. Nie każdy potrafił odnieść charakter mapy, czy też obrazu to pytania.

Link do arkusza:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/00000000000000002012_matura2012/2012_Matura.pdf

Źródło:cke.edu.pl
Katarzyna Kujawa

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook