Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Jak wybrać temat prezentacji maturalnej?

Pamiętaj, że do 30 września musisz dokonać wyboru tematu prezentacji maturalnej. Temat wybierasz z przygotowanej przez zespół egzaminacyjny listy, którą otrzymasz na początku roku szkolnego od swojego polonisty. Możesz także zaproponować własną propozycję tematu, jednak należy to zgłosić odpowiednio wcześniej (w roku poprzedzającym klasę maturalną). Wybór tematu prezentacji nie jest łatwy – jeśli chcesz zaoszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów, a pracę nad tematem potraktować jako intelektualną przygodę – temat wybieraj z głową!

Kategorie tematów prezentacji maturalnych

Wszystkie tematy prezentacji maturalnych podzielone są na trzy kategorie:

 • literatura
 • korespondencja sztuk
 • język

Zanim wybierzesz swój temat, warto zastanowić, która z tych trzech kategorii najbardziej Ci odpowiada. Przyjrzyjmy się im zatem bliżej.

Tematy prezentacji maturalnej z kategorii „LITERATURA”

Tematy prezentacji maturalnych z tej kategorii wymagają od Ciebie omówienia konkretnego zagadnienia, problemu, motywu w odwołaniu do poznanych przez Ciebie na lekcjach języka polskiego tekstów literackich. Naturalnie masz prawo wykorzystać utwory nieomawiane na zajęciach – taka prezentacje będzie wówczas bardziej interesująca i udowodnisz, że posiadasz zainteresowania literackie, co będzie atutem Twojej prezentacji. Wybierając temat literacki pamiętaj, że liczy się umiejętność prezentowania własnej opinii, łączenia wątków, motywów i problemów poruszanych w poszczególnych utworach. Kolejne lekcje języka polskiego z całą pewnością najlepiej przygotowują do opracowania tematu z literatury, bowiem w zdecydowanie większej mierze poświęcone są analizie utworów literackich. Pamiętaj jednak, że jeśli rozmowy o literaturze specjalnie Cię nie interesują, możesz wybrać temat zupełnie inny. Oto kilka przykładów tematów z kategorii „literatura”:

 • Człowiek wobec cierpienia innych. Zanalizuj celowo wybrane teksty literackie okresu wojny i okupacji
 • Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj je, odwołując się do wybranych utworów literackich romantyzmu i współczesności.
 • Związki współczesnej polskiej poezji z twórczością Jana Kochanowskiego. Określ charakter tych związków, analizując wybrane utwory liryczne.
 • Literatura moralnego niepokoju. Przedstaw okoliczności powstawania i omów jej funkcję na podstawie wybranych przykładów z różnych epok literackich.

Tematy prezentacji maturalnej z kategorii „KORESPONDENCJA SZTUK”

Zacznijmy od wyjaśnienia nazwy tej kategorii tematów prezentacji maturalnych. Korespondencja sztuk to nic innego, jak związek literatury z innymi dziedzinami sztuk, takimi jak: malarstwo, rzeźba, architektura, film, fotografia, grafika. Decydując się na temat z tej właśnie kategorii, pamiętaj zatem, że oprócz odwołania do tekstów literackich, oczekuje się od Ciebie przedstawienia dzieł malarskich czy filmowych. Korzyścią opracowania takiego właśnie tematu jest chociażby użycie rozmaitych materiałów pomocniczych – fragmentów nagrań muzycznych, filmów, ilustracji przedstawiających wybrane obrazy czy rzeźby. To z pewnością wpłynie na poziom atrakcyjności Waszej prezentacji. Oto kilka typowych przykładów tematów z kategorii „korespondencja sztuk”:

 • Odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa, przedstaw i porównaj różne sposoby przedstawiania lęku w dziele sztuki.
 • Kobiety święte i demoniczne. Na wybranych 3 przykładach przedstaw wielkie kreacje bohaterek literackich i filmowych.
 • Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.
 • Motyw renesansowej Arkadii w utworach polskich poetów i w malarstwie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

Tematy prezentacji maturalnej z kategorii „JĘZYK”

Ta kategoria tematów prezentacji maturalnych jest najrzadziej wybierana. Tematy językowe uchodzą za trudne, wymagające wiedzy z zakresu nauki o języku, a trzeba przyznać, że na lekcjach języka polskiego nie pojawiają się one zbyt często. A jednak – ciekawie przygotowany temat tego typu z pewnością bardziej zainteresuje komisję egzaminacyjną, niż – najczęściej wybierane – tematy literackie. W przypadku tematu językowego konieczny jest materiał językowy, który będziesz analizował – może to być przykładowo język komentatorów sportowych, język reklam, gwara uczniowska, slang młodzieżowy, język społeczności internetowych („Ale urwał!” itp.). Warto nadmienić, że tematy językowe stanowią doskonałą alternatywę dla tych z Was, którzy za czytaniem literatury nie przepadają – prezentując pewne zjawisko językowe nie musisz omawiać lektur. Omawiając taki temat równie dobrze możesz wykorzystać wszelkie materiały pomocnicze, jak nagrania audycji, fragmenty reklam – to także wpłynie na efektowność prezentacji. Oto kilka typowych przykładów tematów z kategorii „język”:

 • Język internetowego czatu – omów i oceń zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.
 • Sztuka przekonywania a manipulacja językowa – porównaj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych.
 • Zanalizuj język własnych wypracowań pisanych w pierwszej i ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej oraz scharakteryzuj swoje postępy w dziedzinie sprawności językowej.
 • Scharakteryzuj język poetycki Bolesława Leśmiana. Na podstawie wybranych przykładów, dokonaj analizy słowotwórczej obecnych w jego utworach neologizmów.

Oryginalny temat Twoim atutem!

Temat oryginalny to temat rzadko wybierany. Wśród maturzystów panuje przeświadczenie, że tematy mało popularne wymagają ogromnej wiedzy, ich opracowanie jest czasochłonne i sama rozmowa z komisją egzaminacyjną na ambitny temat może być niebezpieczna. Owszem – z pewnością istnieją tematy łatwe i popularne, wybierane przez większość Twoich kolegów oraz te wymagające więcej zaangażowania i których zazwyczaj się unika. Nie oznacza to jednak, że tematy prezentacji ustnych możemy podzielić na lepsze bądź gorsze – każdy temat to wiele możliwości a od Ciebie zależy, jak sobie z nim poradzisz i jak wypadniesz. Miejmy jednak świadomość, że decyzja dotycząca wybory oryginalnego tematu prezentacji przyniesie wiele korzyści. Z pewnością już sama komisja egzaminacyjna, znużona kolejnym tematem typu „Motyw miłości w literaturze” będzie patrzeć na nas przychylnym okiem i doceni wysoką postawioną poprzeczkę. Oczywiście sam wybór tematu ambitnego nie wystarczy – jeśli już zdecydowałeś się na takowy, pracuj nad nim rzetelnie. Matura to nie pora na eksperymentowanie, dlatego nie przeceniaj swoich możliwości. Powiedzmy sobie szczerze – ambitne tematy nie są dla wszystkich.

Wykorzystaj swoje zainteresowania!

Połącz przyjemne z pożytecznym – jeśli posiadasz zainteresowania związane z szeroko rozumianą kulturą, masz swojego ulubionego autora, reżysera, słuchasz hop-hopu i pewne teksty – Twoim zdaniem – mogą mieć wiele wspólnego z wybranym przez Ciebie tematem – nie obawiaj się wykorzystać swojej wiedzy! Szukaj tematu związanego z własnymi zainteresowaniami – jego przygotowanie na pewno będzie przyjemnością i pozwoli zaoszczędzić cenny czas. Łatwiej też zainteresujesz komisję egzaminacyjną, a Ty w czasie prezentacji zyskasz pewność siebie – opowiadać przecież będziesz o tym, co lubisz i na czym się znasz!

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook