Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura ustna z polskiego – podstawowe fakty

Egzamin ustny z języka polskiego to tak zwana część wewnętrzna egzaminu maturalnego, jest ona obowiązkowa i wszyscy maturzyści zdają go na tym samym poziomie. Jest ona oceniana przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny.

Matura ustna z języka polskiego, podstawowe informacje:

Matura ustna z polskiego składa się z dwóch części:

 1. wypowiedzi zdającego na wybrany temat,
 2. rozmowy zdającego z egzaminatorem (dotyczącej prezentacji tematu i bibliografii).

Czas trwania matury ustnej:

Całość trwa około 25 minut:

 • 15min – prezentacja tematu
 • 10min – rozmowa z zespołem egzaminacyjnym

Rady do części pierwszej:

Przede wszystkim nie denerwuj się, wyobraź sobie, że opowiadasz dany temat komuś ze znajomych lub rodzicom. Matura ustna z polskiego ma przede wszystkim sprawdzić Twoją umiejętność komunikacji werbalnej oraz umiejętność organizowania warsztatu pracy. Podczas twojego wystąpienia osoby zasiadające w komisji nie zabierają głosu. Jeżeli będziesz się stresować podczas matury, możesz zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że jesteś w domu i mówisz sam/sama do siebie. Dobrą taktyką jest również wyobrażenie sobie jednej z osób w komisji w śmiesznej pozie lub sytuacji (np. z uszami osiołka), w ten sposób zaczniesz się uśmiechać i stres szybko minie.


Rady do części drugiej:

W drugiej części egzaminu pytania zadają członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego. Zgodnie z kryteriami oceniania tego egzaminu nie zostanie on zaliczony, jeśli nie odpowiesz na żadne z postawionych pytań. Zatem samo przygotowanie prezentacji nie wystarczy, by uzyskać pozytywny wynik. Jednak nie przejmuj się. Część pytań będzie na tyle prosta i intuicyjna, że nawet bez żadnego przygotowania z pewnością Ci się uda. Jeżeli nie jesteś pewna / pewien odpowiedzi, zdaj się na intuicję. Z pewnością komisja Ci pomoże i naprowadzi Cię na właściwy trop.

Punktacja matury ustnej z języka polskiego:

Egzamin jest oceniany według kryteriów jednakowych w całym kraju. W ustnej części egzaminu ocenie podlegają: prezentacja tematu (zawartość merytoryczna i kompozycja wypowiedzi), rozmowa o problemach związanych z prezentowanym zagadnieniem i sprawność językowa w obu częściach egzaminu.

W sumie za ustną część egzaminu zdający może uzyskać 20 punktów w tym:

 • 5 punktów – za prezentację tematu (25% ogólnej punktacji), w tym mamy:
  – 3 punkty za wartość merytoryczną
  – 2 punkty za kompozycję
 • 7 punktów za rozmowę (35% ogólnej punktacji);
 • 8 punktów za język (40% ogólnej punktacji), w tym mamy:
  – 4 punkty za część pierwszą
  – 4 punkty za część drugą egzaminu

Życzymy powodzenia!
Zespół Studiowac.pl

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook