umowa najmu (Fot.freedigitalphotos.net)

Umowa najmu mieszkania- jak powinna wyglądać?

Zanim zdecydujecie się na wynajęcie mieszkania powinniście przede wszystkim zapytać właściciela o umowę najmu.  Jeżeli takiej umowy nie ma, przygotujcie ją sami. Poniżej znajdziecie informację, jak stworzyć taki dokument i jak powinien on wyglądać.

Najemca i wynajmujący

Umowa najmu jest zawierana między właścicielem mieszkania, a najemcą, czyli osobą wynajmującą. W związku z tym, w takiej umowie powinny znaleźć się dane osoby zarówno jednej strony, jak i drugiej. Informacje, które powinny znajdować się na papierze, to:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania/zameldowania,
  • numer dowodu osobistego,
  • numer telefonu kontaktowego.

Zwróćcie szczególną uwagę na to, czy osoba z którą podpisujecie  umowę jest jedynym właścicielem mieszkania. Jeżeli okaże się, że rozmawiacie z współwłaścicielem, gdzie druga osoba nie jest poinformowana o zawarciu  umowy, to możecie mieć spore problemy. W celu weryfikacji tych informacji najemca, powinien sprawdzić w sądzie wieczystoksięgowym, kto jest właścicielem lokalu. Drugim rozwiązaniem będzie poproszenie o załączenie do umowy odpisu, który potwierdzi oświadczenie wynajmującego, iż jest on jedynym właścicielem mieszkania.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest oczywiście lokal mieszkalny. W umowie najmu warto określić:

  • ile pomieszczeń wchodzi w skład mieszkania,
  • jaki jest całkowity metraż lokalu,
  • ile osób będzie wynajmowało mieszkanie.

Dodatkowe informacje, które nie tyle powinny znaleźć się w umowie, co w protokole zdawczo- odbiorczym lokalu– dołączonym do umowy- to określenie wyposażenia lokalu i stanu poszczególnych elementów. Właściciel powinien przede wszystkim oznaczyć drogocenne rzeczy, które oddaje pod użytek osób wynajmujących. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie przed kradzieżą, czy uszkodzeniem. Wskazówką dla Was może być sprawdzenie, czy sprzęt opisany w protokole jest rzeczywiście w takim stanie, jak zostało to opisane. Konieczność załączenia protokołu jest określona przez Ustawę z dnia 21 czerwca 2011 roku o ochronie praw lokatorów.

W samej umowie powinno znaleźć się także oświadczenie, że lokal wyposażony jest w sprawną instalację: elektryczną, wodnokanalizacyjną i ogrzewania.

Czas trwania umowy i wypowiedzenie

Umowę można podpisać na czas określony lub nieokreślony. Każda umowa, która zostanie podpisana na czas określony, za obustronną zgoda może zostać przedłużona. Jeżeli umowa została zawarta na 10 lat, to po upływie tego czasu, przyjmuje się, że najem został zawarty na czas nieokreślony.

Istnieją także konkretne terminy i warunki wypowiedzenia:

-Zarówno w przypadku umowy najmy lokalu zawartej na czas oznaczony i nie oznaczony, możemy podać konkretne terminy i warunki wypowiedzenia właśnie w umowie. Jeśli jednak w umowie zabrakło takich zapisów, to rozwiązanie znajdziemy w artykule 673, paragrafie 1 i 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny i mowa tutaj o terminach ustawowych. W najczęstszym przypadku, a zatem, gdy czynsz jest płatny miesięcznie ? najem można wypowiedzieć na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc ? najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego. Ustawa przewiduje również terminy wypowiedzenia dla mniej typowych najmów ? gdy czynsz płatny jest w krótszym odstępie czasu niż miesiąc ? najem można wypowiedzieć na trzy dni naprzód, a gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód ? tłumaczy Błażej Wałecki, radca prawny z Grela Mastela Wałecki Kancelaria Radców Prawnych.

Opłaty

Umowa najmu powinna zawierać dokładną kwotę czynszu, który wynajmujący zobowiązani są płacić w terminie. Opłaty najczęściej należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca. Oczywiście w tym przypadku obie strony mogą ustalić inny termin.

W umowie warto wspomnieć o tym, w jaki sposób będzie płacony czynsz- czy przelewem na konto, czy do rąk własnych.

Powinniście także sprecyzować kwestie dotyczące kaucji, która jest dla wynajmującego zabezpieczeniem w razie złamania umowy, lub zdewastowania mieszkania. Pod koniec wynajmu, przy braku podstaw do jej zatrzymania- oddawana jest najemcy. Dlatego też warto umieścić zapis o wysokości kaucji i warunkach jej zatrzymania przez wynajmującego.

Osoby wynajmujące muszą  się także liczyć z dodatkowymi opłatami za drobne remonty, które powstały w wyniku użytkowania lokalu. Odwołując się do artykułu 681 kodeksu cywilnego, gdzie czytamy: Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

Jeżeli mowa o większych remontach, to w tym przypadku konieczne jest porozumienie obu stron. Poza tym co miesiąc, kwartalnie, lub co roku będziecie rozliczać się ze zużycia mediów. Niektóre opłaty mogą być zawarte w czynszu, a za niektóre należy dopłacać.

Przykładowa umowa najmu

http://qbusiness.pl/uploads/Aktualnosci/umowanajmu.pdf

 

Źródło: renews.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook