Wyższa Szkoła Europejska (Fot. Shysia, Wikipedia)

Konkurs o indeks w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE), z okazji 10- lecia uczelni przygotowała dla kandydatów na studia, 10 stypendiów w ramach „Konkursu o indeks”.

Uczelnia umożliwia rozpoczęcie darmowych studiów na trzech kierunkach WSE: Zarządzaniu, Stosunkach międzynarodowych oraz Filologii angielskiej- lingwistyce stosowanej. Do konkursu może przystąpić każdy licealista, który nie ukończył 21 roku życia.

Dwa etapy konkursu

W I etapie kandydaci muszą przygotować pracę konkursową w postaci CV marzeń, którą wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do Działu Rekrutacji WSE najpóźniej do 7 czerwca 2013 r.. Kandydaci na kierunek Filologia angielska – lingwistyka stosowana proszeni są o przygotowanie CV w języku angielskim.

W II etapie kandydaci, którzy uzyskają określoną liczbę punktów podczas I etapu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Tematy rozmów publikowane będą z dwumiesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej uczelni.

Wszystkie dokumenty oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie interentowej:

http://www.wse.krakow.pl/pl/rekrutacja/studia_stopien1/s,czytaj,art,60,zdobadz_stypendium_i_studiuj_za_darmo__studia_i_stopnia.html

 

Źródło: gazeta.pl

J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook