kierunek geologia (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Geologia

Jeżeli są wśród Was badacze, których interesuje wszystko to, co powiązane z Ziemią, ten kierunek jest właśnie dla Was.

Geologia

Geologia to nie tylko geografia, to także badanie Ziemi, zajmowanie się jej budową, właściwościami, historią i procesami, które w niej zachodzą. szerszym znaczeniu Geologia dotyczy także innych planet skalistych.

Idealny kandydat

Idealni kandydaci powinni posiadać w sobie pasję badawczą oraz zamiłowanie do rozwiązywania problemów naukowych. Przyda się także logiczne, dedukcyjne myślenie.

Jeżeli ktoś z Was zdecyduje się na karierę naukową to przyda się cierpliwość do pracy laboratoryjnej. W przypadku geologii praktycznej trzeba przygotować się na pracę w terenie.

W tym zawodzie przyda się zainteresowanie matematyką, fizyką, chemią, biologią, geografią oraz informatyką.

Rekrutacja

Geologię można studiować na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnych, w systemie studiów I i II stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę, to jeden przedmiot z: biologia, chemia, fizyka i astronomia,  geografia, matematyka oraz jeden przedmiot z drugiej grupy: język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański.

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na geologii:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • metody komputerowe w geologii
 • geologia fizyczna
 • geofizyka, geochemia
 • geologia historyczna i stratygrafia
 • paleontologia
 • tektonika
 • mineralogia i petrologia
 • geologia złóż
 • geologia regionalna Polski
 • kartografia geologiczna
 • hydrogeologia i ochrona wód podziemnych
 • geologia stosowana i ochrona środowiska
 • zagadnienia prawne w geologii i ochronie środowiska
 • geologia regionalna świata
 • ocena oddziaływania na środowisko

Specjalizacje i specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • geofizyka
 • gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi

Geologia, a rynek pracy

Po tym kierunku można znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach wykonujących pomiary, monitoring i badania geologiczne. Absolwenci mogą także pracować w szkołach wyższych oraz administracji samorządowej.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook