matura historia muzyki (fot.freedigitalphotos.net)matura historia muzyki (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 – historia muzyki podstawowa – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z historii muzyki na poziomie podstawowym odbył się 8 maja. Arkusz zawierał 30 zadań, zaś do zadań nr 11, 12, 13 dołączone były nagrania dźwiękowe na płycie. Maturzyści mieli 120 minut na rozwiązanie wszystkich zadań. W sumie można było uzyskać 100 punktów.

Do zadania 11 (na podstawie podanych informacji) należało podać nazwę formy muzycznej i nazwę epoki w której forma ta się wykształciła, podać nazwę gatunku muzycznego i podać dwa argumenty, które uzasadniają opinię wyrażoną przez Berlioza, wybrać nazwiska dwóch kompozytorów tworzących symfonie programowe i podać po jednym tytule, wpisać obok tytułów nazwiska ich kompozytorów oraz nazwy stylów, przyporządkować tytuł utworu do kompozytorów dawnej muzyki polskiej, podać nazwę techniki kompozycyjnej i podkreślić głos kompozycji, który pozwolił rozpoznać tę technikę, podać nazwę epoki do fragmentów partytur dwóch utworów i ustalić który z nich powstał wcześniej, podać tytuł utworu Karola Szymanowskiego nawiązujący do kultury antycznej, jak również podać nazwisko innego kompozytora, który także inspirował się tą kulturą. W zadaniu 10 należało wymienić nazwiska trzech kompozytorów XX w. nazywanych „nowymi klasykami wiedeńskimi” i podać nazwy dwóch technik kompozytorskich wykształconych przez „nowych klasyków wiedeńskich”.

W trzech kolejnych zadaniach trzeba było wysłuchać nagrań dźwiękowych, a następnie odpowiedzieć na pytania.

W kolejnych zadaniach maturzyści musieli wykazać się znajomością budowy i cech symfonii klasycznej, uporządkować chronologicznie szkoły kompozytorskie i usytuować je w epoce, uporządkować chronologicznie  podane nazwy notacji, posiadać wiedzę na temat historii menueta, znać terminy dotyczące elementów muzyki, znać chronologię wybitnych dzieł muzycznych, rozumieć i zastosować terminy i pojęcia określające strój, skalę lub tonalność, znać twórczość Piotra Czajkowskiego, znać cechy twórczości trubadurów i truwerów.

W ostatnich zadaniach należało wykazać się znajomością:

  • terminów odnoszących się do średniowiecznego zapisu muzycznego,
  • czasu powstania dzieł wrażliwych dla kultury polskiej,
  • cech stylu palestrinowskiego,
  • chronologii gatunków muzycznych,
  • terminów oraz technik związanych z renesansową mszą,
  • chronologii technik kompozytorskich,
  • cech kultury muzycznej polskiego renesansu,
  • życiorysu i twórczości Wagnera.

Ostanie zadanie wymagało od maturzystów stworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej.Temat brzmiał następująco:

  • Scharakteryzuj koncerty Johanna Sebastiana Bacha.

Link do arkusza on-line:

 

Źródło: cke.edu.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook