Kierunek studiów Analityka Chemiczna (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Analityka chemiczna

Nie przeraża Ciebie praca w laboratoriach, gdzie całymi dniami będziesz badał/ała skład chemiczny różnych substancji? Kierunek analityka chemiczna czeka.

Analityka chemiczna

Analityk chemiczny zajmuję się analizą chemiczną, czyli badaniem jakościowego i ilościowego składu chemicznego substancji.

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu chemii, fizyki, matematyki, czy biologii. Tę wiedzę potrafi wykorzystać w praktyce do rozwiązania podstawowych zagadnień analitycznych. Zna główne techniki stosowane w analizie chemicznej oraz potrafi je zastosować w praktyce laboratoryjnej. Absolwent posiada umiejętność obsługi i zastosowania komputera  i podstawowych programów użytkowych, które może wykorzystać w laboratorium do przeprowadzania obliczeń oraz do oceny poprawności uzyskanych wyników. Potrafi wybrać, przetworzyć i usystematyzować informację oraz przekazać je w formie pisemnej lub ustnej. Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z baz danych i wyszukanie potrzebnych informacji w literaturze fachowej.

Idealny kandydat

Idealny kandydat powinien posiadać umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej Dodatkowo praca w laboratorium wymaga od osób spokojnego charakteru, opanowania oraz chęci do rutynowej pracy.

Rekrutacja

Analitykę medyczną można studiować na Uniwersytecie Łódzkim w trybie stacjonarnym, w systemie studiów I i II stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji:

 • Język obcy
 • Przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka, biologia
 • Przedmioty niewymagane, ale dające dodatkowe punkty: chemia, fizyka i astronomia, matematyka, biologia

Program studiów

Przedmioty realizowane na tym kierunku:

 • Chemia
 • Biochemia
 • Mikrobiologia
 • Analiza DNA
 • Kryminologia
 • Krystalografia

Specjalizacje i specjalności

Specjalizacje realizowane na tym kierunku:

 • Analityka środowiska
 • Analityka kryminalistyczna

Analityka chemiczna a rynek pracy

Absolwent tego kierunku jest dobrze przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych, przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych i Państwowej Inspekcji Handlowej.

 

Źródło: chemia.uni.lodz.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook