Stypendia 1 (Fot.freedigitalphotos.net)

Sięgnij po stypendia

Już na pierwszym roku warto spojrzeć jakie są warunki przyznawania stypendiów na uczelni. Dodatkowe dofinansowanie z pewnością przyda się każdemu.

Stypendia przyznawane są przez specjalną Komisję Stypendialną, do której należy:

 • Przyznawanie stypendium socjalnego,
 • Przyznawanie dopłaty zamieszkania,
 • Przyznawanie dopłat do wyżywienia,
 • Przyznawanie zapomogi losowej,
 • Ustalanie kryteriów przyznawania stypendium naukowego,
 • Opiniowaniem wniosków o zwolnienia z opłat za studia niestacjonarne,
 • Przekazywaniem informacji o uzyskanym stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • Przekazywaniem informacji o uzyskanym stypendium sportowym,
 • Przyznawanie miejsc w domach studenckich.

Stypendia socjalne

Podania o stypendia socjalne przyjmowane są już od początku października. Aby dostać stypendium już w październiku należy złożyć dokumenty do 10 października. Warto składać je osobiście na dyżurach komisji, ponieważ w razie braku jakichkolwiek zaświadczeń od razu się od tym dowiecie.

Niezbędne dokumenty:

 • Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego, swoje, rodziców, rodzeństwa między 18 a 26 rokiem życia.
 • Zaświadczenie o uczącym się rodzeństwie (jeśli jeszcze się nie uczy, to ksero aktu urodzenia).
 • Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (tutaj odsyłamy do art. 3 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych).
 • Zaświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego.
 • W przypadku rozwodu rodziców: sentencja wyroku z kwotą alimentów, jeśli te nie są wypłacane, należy dostarczyć zaświadczenie od komornika, kopia decyzji o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej itp.
 • Innych dokumentów, które nie zostały tutaj wymienione a mają wpływ na wysokość dochodu, sytuację materialną i rodzinną studenta
 • Numer rachunku bankowego potwierdzony przez bank (np. ksero umowy z bankiem), nie wystarczy wpisać więc numeru konta na podaniu.

Stypendium na wyżywienie

Przysługuje osobom, których dochód nie przekracza pewnej kwoty. Jeżeli złożycie już podanie o stypendium socjalne i je otrzymacie, to nie musicie ponownie składać dokumentów, wystarczy podanie.

Stypendium mieszkaniowe

Przysługuje tylko studentom studiów stacjonarnych, na tych samych warunkach, co stypendium socjalne, jednakże należy dodatkowo dołączyć umowę najmu mieszkania, bądź zaświadczenie o  opłacaniu miejsca w akademiku.

Stypendium naukowe

Przyznawane jest studentom, którzy uzyskali odpowiednio wysoką średnią. Zazwyczaj jest to średnia od 4.5. Wszystko zależy od liczby zgłoszeń i to właśnie na ich podstawie wybiera się osoby z najwyższymi wynikami.

Zwolnienie z czesnego

O zwolnienie z czesnego mogą ubiegać się studenci studiów niestacjonarnych, którzy pomyślnie ukończyli pierwszy rok. Zwolnienie dostają osoby, które mają ciężką sytuację rodzinną lub finansową i nie są w stanie wnieść opłaty za czesne. Uczelnie pomagają także zmniejszając opłaty o 40-50%.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium przysługuje osobom, które mają ciężką sytuację zdrowotną utrudniającą studiowanie na uczelni.

Stypendium sportowe

Przeznaczone jest dla osób, które reprezentują uczelnię w zawodach sportowych.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook