Historia 2013 Poziom rozszerzony (Fot.freedigitalphotos.net)

Historia 2013 – wyniki matur – poziom rozszerzony

Do egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym przystąpiło 9 403 zdających. Średni osiągnięty wynik wyniósł 54%.

Średnie wyniki w różnych typach szkół:

  • 55% – licea ogólnokształcące
  • 37% – licea profilowane
  • 41% – technika
  • 38% – licea uzupełniające
  • 40% – technika uzupełniające

Dla uczniów liceów ogólnokształcących egzamin okazał się umiarkowanie trudny, natomiast dla maturzystów innych typów szkół okazał się trudny. Najniższy wynik uzyskali absolwenci liceów profilowanych.

Dla zdających najtrudniejsze okazało się zadanie 24., które wymagało połączenia umiejętności analizy map historycznych i wyciągania wniosków wynikających z porównania źródeł kartograficznych, a także znajomości faktografii z dziejów Królestwa Polskiego (konsekwencji powstania listopadowego: represji popowstaniowych i polityki Mikołaja I wobec Polaków).

Popełniane przez uczniów błędy wskazały na braki w zakresie faktografii (daty, wydarzenia, postacie), bez której tak naprawdę trudno opanować resztę umiejętności historycznych. Wielu zdających wykazało się również brakiem umiejętności używania terminologii historycznej.

Ponad 40% maturzystów miało problemy z zadaniami, w których należało zestawić własną wiedzą o postaciach historycznych z umiejętnościami krytycznej analizy materiałów źródłowych – teksty i tablice genealogiczne.

 

Źródło: cke.edu.pl
Małgorzata Sierocińska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook