Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Olimpiada Języka Francuskiego (zwalnia z matury z j.francuskiego)

Etap szkolny – odbywa się w listopadzie, polega na napisaniu testu, który sprawdza Komitet Okręgowy.
Etap okręgowy – odbywa się w styczniu i lutym, składa się z testu pisemnego (o stopniu trudności porównywalnym z poziomem egzaminu wstępnego na romanistykę) i rozmowy, podczas której sprawdza się umiejętności językowe, wiedzę z zakresu literatury, historii i współczesności Francji.
Etap centralny – przeprowadzany w marcu, jest wyłącznie ustny. Dla laureatów przygotowano nagrody książkowe, dyplomy, staże językowe, pobyty we Francji.

Uczestnicy III etapu Olimpiady Francuskiej, jeżeli nie przebywali w krajach francuskojęzycznych powyżej 6 miesięcy ani nie mają rodzica, dla którego francuski był językiem ojczystym, mogą przystąpić do Konkursu Języka Francuskiego (w ramach Konkursu Alliance Francaise). Polega on na pisemnym opracowaniu tematu obejmującego problematykę europejską. Nagrodą jest dziesięciodniowy pobyt w Paryżu w towarzystwie laureatów konkursów przeprowadzanych w innych krajach.

 

Adres:
Polski Komitet Alliance Francaise
Nowy Świat 69

00-046 Warszawa
tel.: (0-22) 826-03-51, 620-03-81 w. 290

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook