Matura 2007 - geografia podstawowa - arkusze maturalne (Fot.freedigitalphotos.net)

Geografia 2007 – arkusze maturalne – poziom podstawowy

Matura z geografii na poziomie podstawowym odbyła się 10 maja 2007 roku. Składała się z 30 zadań, na które zostało przeznaczone 120 min.

Geografia, jako przedmiot obowiązkowy może być zdawana na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Egzamin  polegał na rozwiązywaniu zadań na podstawie mapy szczegółowej, która obejmowała fragment pobrzeża Kaszubskiego i innych pomocniczych materiałów źródłowych.

Zadania w arkuszu maturalnym na poziomie podstawowym sprawdzały wiadomości oraz umiejętności ze wszystkich standardów wymagań egzaminacyjnych i zostały zbudowanie zgodnie z programem nauczania w szkole.

Uczeń musiał się zmierzyć z zadaniami, które sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w 3 obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych: wiadomości i rozumienie, korzystanie z informacji, tworzenie informacji.

Arkusz maturalny składał się z 30 zadań. Były to zadania głównie otwarte, które wymagały  krótkiej wypowiedzi. 7 z nich, to zadania zamknięte. Egzamin sprawdzał jedynie podstawową wiedzę uczniów z geografii, zwłaszcza zadania zamknięte. Okazało się, że uczniowie czasami nie mają podstawowej wiedzy z tegoż przedmiotu.

Pierwsze 10 zadań wymagało „współpracy” z załączona mapką, bo to na jej podstawie Uczeń mógł poprawnie odpowiedzieć na pytania. Zadania 16. i 24. sprawdzały wiedzę ze znajomości województw w Polsce oraz oceanów. Zadanie 30. polegało na rozpoznaniu na mapie politycznej państw, w których dokonują się przemiany o światowej randze. Uczeń musiał poprawnie wskazać, gdzie leży Afganistan a gdzie Irak. Należało posługiwać się poprawną terminologią geograficzną, jak na przykład w zadaniu 10., gdzie należało wymienić dwie cechy środowiska przyrodniczego, które ograniczyły rozwój osadnictwa.

Zdając maturę z geografii trzeba być przygotowanym na to, że pojawią się zadania z prostymi obliczeniami matematycznymi, takie jak na przykład w zadaniu 3, gdzie trzeba było  obliczyć długość odcinka szlaku rowerowego, który turysta pokonał między Lubkowem a Żarnowcem. Pojawiło się także zadanie, typu „prawda lub fałsz”. Uczeń musiał określić, które zdanie jest prawdą a które fałszem na podstawie dołączonej mapki.

Arkusz maturalny online:

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook