Matura 2007 - geografia rozszerzona (Fot.freedigitalphotos.net)

Geografia 2007 – arkusze maturalne – poziom rozszerzony

Matura z geografii na poziomie rozszerzonym odbyła się 10 maja 2007 roku. Składała się z 35 zadań, na które zostało przeznaczone 150 min.

Geografia, jako przedmiot obowiązkowy mogła być zdawana na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Natomiast, jako przedmiot nieobowiązkowy, musiała być zdawana tylko na poziomie rozszerzonym.

Arkusz egzaminacyjny zawierał 35 zadań:15 zamkniętych wielokrotnego wyboru oraz na dobieranie; 20 otwartych krótkiej odpowiedzi. Do arkusza dla poziomu rozszerzonego dołączona była mapa szczegółowa, która obejmowała fragment Pobrzeża Kaszubskiego.

Zadania w arkuszu maturalnym na poziomie rozszerzonym sprawdzały wiadomości oraz umiejętności ze wszystkich standardów wymagań egzaminacyjnych i zostały zbudowanie zgodnie z programem nauczania w szkole.

W arkuszu maturalnym wykorzystano także inne materiały źródłowe. Stanowiły one podstawę do rozwiązania niemalże wszystkich zadań.

Uczeń musiał się zmierzyć z zadaniami, które sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w 3 obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych: wiadomości i rozumienie, korzystanie z informacji, tworzenie informacji.

Pierwsze 9 zadań odnosiło się do treści mapy. W arkuszu znajdowały się zadania z zakresu geografii społeczno- ekonomicznej oraz geografii fizycznej. Wiele zadań dotyczyło klimatu oraz procesów zachodzących w atmosferze. Dość dużą wiedzę maturzyści musieli posiadać z geologii, geomorfologii, geografii gleb oraz astronomicznych podstaw geografii (zadania 4., 5, 11., 13.). Zadanie 33. było z zakresu człowiek- środowisko. Należało podać cechy środowiska przyrodniczego obszarów Afryki sprzyjające powstaniu malarii oraz należało zaproponować trzy możliwe do realizacji działania mające na celu zmniejszenie liczby zachorowań na malarię w Afryce. Zadanie podzielone było na dwie części.

W arkuszu nie brakowało zadań z prostymi zadaniami matematycznymi, czyli na przykład zadanie 1, gdzie należało obliczyć skalę liczbową mapy na podstawie dostarczonych informacji.

Arkusz maturalny online:

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook