Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2006 – geografia podstawowa – arkusze maturalne

W 2006 roku egzamin z geografii na poziomie podstawowym odbył się 9 maja. Maturzyści mieli 120 minut na rozwiązanie 27 zadań, za które łącznie mogli otrzymać 50 punktów. Pomocą służyła im też mapa Pienińskiego Parku Narodowego, którą otrzymał każdy zdający na czas trwania egzaminu.

Mapa okazała się bardzo przydatna podczas rozwiązywania zadań 1-10, bo to właśnie Pieniny stanowiły ich fundamentalny element. Przykładowo, w zadaniu pierwszym należało odszukać na mapie i wpisać do tabeli nazwy opisanych już obiektów, a w trzecim ? zakreślić poprawną odpowiedź dotyczącą długości tamy oddzielającej Jezioro Czorsztyńskie od Jeziora Sromowieckiego. Kolejne zadania sprawdzały wiedzę uczniów na temat skał wapiennych i ogólną umiejętność korzystania ze wszystkich elementów mapy.

Zadanie 11. wymagało od maturzystów stworzenia poprawnego ciągu przyczynowo-skutkowego, którego efektem jest powódź. Spośród 8 różnych czynników mieli wybrać przyczyny przyrodnicze, przyczyny antropogeniczne powodzi oraz ich przewidywane skutki.

W poleceniu 14. należało dopasować nazwy krajów, mając do dyspozycji podaną gęstość zaludnienia oraz jej przyczynę. Zadanie 15. polegało na przeczytaniu krótkiego tekstu oraz wypisaniu z niego czterech wniosków. Zadanie 17. podobnie wymagało od zdającego nieco dłuższej wypowiedzi, ale tutaj nie miał do dyspozycji tekstu ? samodzielnie miał podać dwa przykłady zmian zachodzących w bilansie energetycznym świata, które mają wpływ na środowisko przyrodnicze. Analogiczne pod względem rodzaju było zadanie 19., w którym należało podać trzy społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności Polski.

W zadaniu 23. z kolei przedstawiono mapę konturową krajów basenu Morza Śródziemnego. Maturzysta, posiłkując się krótkim opisem krajów, miał za zadanie nazwać każdy z nich oraz zaznaczyć go na mapie.

26. zadanie polegało na przyporządkowaniu różnych cech gospodarki rolnej wymienionym krajom, a jako ostatnie zadanie maturzyści musieli zapoznać się z tabelą wskaźników społeczno-ekonomicznych wybranych krajów Unii Europejskiej w 2003 roku oraz na jej podstawie przedstawić dwie różnice między sytuacją społeczno-ekonomiczną w starych i nowych państwach UE. Wymagało to nie tylko umiejętności odczytywania danych z tabeli, ale także wiedzy na temat krajów przynależnych do Unii oraz tego, kiedy do niej przystąpiły.

Arkusz maturalny online:

 

Źródło: cke.edu.pl
Marta Kozownicka

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook