Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2010 ? biologia rozszerzona ? wyniki matury

Do egzaminu maturalnego w maju 2010 roku przystąpiło 366 623 osób ubiegających się o świadectwo dojrzałości. Maturę z biologii zdawało 72 929 osób, z czego poziom podstawowy wybrało 33 171 osób, a rozszerzony – 39 758.

Uzyskane maksimum wynosiło 100% punktów, minimum ? 0%. Mimo że średni wynik krajowy na poziomie rozszerzonym ? 54,64%, jest  niższy niż w roku poprzednim (58,48%), jest jednak wyższy od tego w roku w roku 2008 (51%).

Najlepsze wyniki na poziomie rozszerzonym osiągnęli absolwenci liceów ogólnokształcących. Dla absolwentów innych typów szkół, podobnie jak w roku poprzednim, egzamin był trudny. Średni wynik egzaminu wśród absolwentów liceów ogólnokształcących wynosił 55%. Maturzyści z liceów profilowanych uzyskali średnio 33% punktów, z techników ? 36%, liceów uzupełniających ? 27%, techników uzupełniających ? 19%. Choć wyniki uzyskane na tegorocznym egzaminie są wyższe niż w roku 2009, dla absolwentów pozostałych typów szkół arkusz dla poziomu podstawowego okazał się trudny.

W największej grupie w tabeli staninowej znaleźli się maturzyści, którzy otrzymali 51-60%, a zaledwie 11% wszystkich zdających otrzymało poniżej 30%, czyli nie przekroczyli progu zdawalności. Najlepsi maturzyści, czyli 4%, uzyskiwali średni wynik w przedziale 83-100% punktów.

 

 

Źródło: cke.edu.pl
Marta Kozownicka

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook