Matura język polski – darmowy kurs maturalny!

Matura język polski - darmowy kurs maturalny!
matura polski darmowy kurs maturalny 2016matura polski darmowy kurs maturalny 2016

Lekcja 5 - pytania kontrolne - odpowiedzi

      1. Temat zawiera: problem, polecenie związane z analizą tekstu, polecenie wyszukania innych przykładów, określa objętość pracy. 2. Teza to sformułowane stanowisko na dany temat. 3. Argumentów, czyli przykładów, szukamy w zamieszczonym fragmencie, w treści całej lektury,…
czytaj dalej »

matura polski darmowy kurs maturalny 2016matura polski darmowy kurs maturalny 2016

Lekcja 4 - Jak napisać rozprawkę?

Jak zwykle, na początek, krótka powtórka ! :) Otrzymałeś już wskazówki, jak napisać test. Wiesz już również, jakie lektury powinieneś sobie przypomnieć i utrwalić przed maturą. Pytania kontrolne: W nawiązaniu do poprzedniej…
czytaj dalej »

matura polski darmowy kurs maturalny 2016matura polski darmowy kurs maturalny 2016

Lekcja 4 - pytania kontrolne - odpowiedzi

Odpowiedzi (w sumie do obu pytań): 1. Epika: np. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, Pożegnanie z Marią Tadeusza Borowskiego 2. Liryka: np. Rozłączenie Juliusza Słowackiego, Pokolenie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 3. Dramat: np. Antygona Sofoklesa, Tango…
czytaj dalej »

matura polski darmowy kurs maturalny 2016matura polski darmowy kurs maturalny 2016

Lekcja 3 - Rodzaje literackie na przykładzie lektur z gwiazdką

Na początek proponuję krótką powtórkę z poprzedniej lekcji poświęconej stylom wypowiedzi. Pytania kontrolne: 1. Jakie cechy ma styl potoczny? 2. Czym wyróżnia się przemówienie od innych stylów wypowiedzi? 3. Co to jest recenzja? Uwaga!…
czytaj dalej »

matura polski darmowy kurs maturalny 2016matura polski darmowy kurs maturalny 2016

Lekcja 3 - pytania kontrolne - odpowiedzi

1. Styl potoczny to styl codziennych wypowiedzi. Charakteryzuje go słownictwo o zabarwieniu potocznym, emocjonalnym, wartościującym. Składnia takich wypowiedzi nie jest skomplikowana – dominują tu zdania pojedyncze. W odmianie mówionej zauważymy…
czytaj dalej »

matura polski darmowy kurs maturalny 2016matura polski darmowy kurs maturalny 2016

Lekcja 2 - Style wypowiedzi

Tak jak obiecałam, poniżej krótka powtórka – pytania kontrolne do pierwszej lekcji. Spróbuj na nie odpowiedzieć: 1. Co to są słowa – klucze? 2. Jakie cechy ma streszczenie? 3. Jak powstają wyrazy? 4. Co…
czytaj dalej »

matura polski darmowy kurs maturalny 2016matura polski darmowy kurs maturalny 2016

Lekcja 2 - ćwiczenie 2 - odpowiedzi

Styl psują wyrażenia potoczne – przejechał się po chłopomanach, przyłożył swojemu przyjacielowi, oraz głupia gęba. Określenie egzaltowane panienki również można byłoby zastąpić, chociażby formą panny.
czytaj dalej »

matura polski darmowy kurs maturalny 2016matura polski darmowy kurs maturalny 2016

Lekcja 2 - ćwiczenie 1 - odpowiedzi

Jest to styl urzędowy. Tekst ma formę nakazu, występuje tu bezosobowa forma czasownika (należy złożyć).
czytaj dalej »

matura polski darmowy kurs maturalny 2016matura polski darmowy kurs maturalny 2016

Lekcja 2 - pytania kontrolne - odpowiedzi

1. Słowa – klucze to słowa najważniejsze z punktu widzenia problematyki tekstu, pojawiają się w nim kilka razy. 2. Streszczenie musi odnosić się do tematu tekstu, przedstawia to, co się na…
czytaj dalej »

matura polski darmowy kurs maturalny 2016matura polski darmowy kurs maturalny 2016

Lekcja 1 - Jak przygotować się do testu?

Nasza pierwsza lekcja dotyczyć będzie testu. Nauczysz się, jak poradzić sobie z jego rozwiązaniem. W tej części możesz zdobyć maksymalnie 20 punktów. Gdy otworzysz arkusz egzaminacyjny, zobaczysz jeden dłuższy tekst…
czytaj dalej »

facebook