Spis treści

ROZDZIAŁ 1: PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Jak przebiegać będzie egzamin ustny z języka polskiego?
2. Przebieg matury ustnej krok po kroku
3. Jaka punktacja obowiązuje na egzaminie ustnym z języka polskiego?
4. Jakich pytań mogę się spodziewać na maturze ustnej z języka polskiego?
5. Wymagania egzaminacyjne

ROZDZIAŁ 2: INFORMACJE PRAKTYCZNE

1. Maturalna baza danych
a) wiedza o literaturze
b) wiedza o kulturze
c) wiedza o języku
2. Słowniki dla maturzystów
3. Wykaz przydatnych stron internetowych.
a) Opracowanie epok literackich, lektur, informacje biograficzne o autorach
b) Materiały do matury, przykładowe testy, zadania
c) Informacje o kulturze
d) Słowniki

ROZDZIAŁ 3: JAK OMAWIAĆ TEKSTY LITERACKIE, IKONICZNE I Z WIEDZY O JĘZYKU?

1. Tekst literacki
2. Tekst ikoniczny
3. Tekst z wiedzy o języku

ROZDZIAŁ 4: JAK PRZYGOTOWAĆ NOTATKĘ POMOCNICZĄ PODCZAS EGZAMINU MATURALNEGO?

1. Mapa myśli
2. Notatka punktowa

ROZDZIAŁ 5: ĆWICZENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY

1. Ćwiczenia
2. Klucz odpowiedzi

ROZDZIAŁ 6: PRZYKŁADOWE ZESTAWY MATURALNE

Zestaw 1
Przykładowa realizacja zestawu 1
Zestaw 2
Przykładowa realizacja zestawu 2
Zestaw 3
Przykładowa realizacja zestawu 3

ROZDZIAŁ 7: Przykładowe pytania egzaminacyjne

Zestaw 1
Zestaw 2
Zestaw 3

 

Pobierz poradnik:

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

facebook