Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Pułtusk 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Pułtusk, 06-100 Pułtusk 
Tel:
236929813 
Akademia Humanistyczna w Pułtusku

OPIS KIERUNKU

Wydział Administracji

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Administracja
Specjalności:
Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 3 lata, ? administracja publiczna, ? administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry), ? e-administracja, ? kontrola i audyt w administracji publicznej, ? pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi, ? rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, ? studia podatkowe
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, Podyplomowe
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
facebook