Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Pułtusk 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Pułtusk, 06-100 Pułtusk 
Tel:
236929813 
Akademia Humanistyczna w Pułtusku

OPIS KIERUNKU

Wydział Administracji

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Administracja
Specjalności:
Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 3 lata, • administracja publiczna, • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry), • e-administracja, • kontrola i audyt w administracji publicznej, • pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi, • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, • studia podatkowe
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, Podyplomowe
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
facebook