Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa 
Tel:
225893600 
Akademia Pedagogiki Specjalnej

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka
Specjalności:
O przyjęcie na ten kierunek mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata studiów pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiąga się efekty kształcenia w zakresie nauk społecznych lub nauk humanistycznych lub nauk medycznych lub nauk o sztuce lub nauk technicznych.
Rodzaj studiów:
II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim
facebook