Collegium Polonicum w Słubicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Słubice 
Województwo:
lubuskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice 
Tel:
61 829 6892 
Mail:
study.cp@cp.edu.pl 
WWW:
http://www.cp.edu.pl 
Collegium Polonicum w Słubicach (UAM)

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Specjalności:
komunikacja międzykulturowa
Rodzaj studiów:
II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim, angielskim

Opis kierunku

Kierunek studiów prowadzony jest wspólnie przez wykładowców Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Wydział Nauk o Kulturze) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Kulturoznawstwa).

Zajęcia odbywają się zarówno w Collegium Polonicum, jak i na Viadrinie. Językami wykładowymi są język niemiecki i język angielski. Studenci otrzymują intensywne wprowadzenie w obszar komunikacji międzykulturowej jako przedmiotu badań, który cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem wśród społeczeństw zachodnich.

Otrzymują możliwość samodzielnego wypróbowania i przeprowadzenia badań nad uwarunkowanymi kulturowo wpływami na sytuacje interakcji. Polsko-niemiecki rejon przygraniczny mógłby sam w sobie służyć jako obszar dla prac badawczych w dziedzinie komunikacji międzykulturowej, studia mają wszelako znacznie szerszy zasięg przedmiotowy, a problemy prezentowane są w kontekście globalnym.

Rekrutacja na studia

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w następujących trybach:

tryb I – dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę lub nową maturę 2002, absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) oraz kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą,

tryb II – dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę.

facebook