Collegium Polonicum w Słubicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Słubice 
Województwo:
lubuskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice 
Tel:
61 829 6892 
Mail:
study.cp@cp.edu.pl 
WWW:
http://www.cp.edu.pl 
Collegium Polonicum w Słubicach (UAM)

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Prawo
Specjalności:
Bachelor and Master of German and Polish Law
Rodzaj studiów:
Magisterskie jednolite
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Specjalnością Uniwersytetu Europejskiego Viadrina są polsko-niemieckie studia prawnicze, które stanowią zarówno pod względem programu studiów jak i polityki uczelni zupełną nowość.

We współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Viadrina prowadzi dwa kierunki studiów: Bachelor of German and Polish Law i Master of German and Polish Law.

W pierwszym etapie studiów (Bachelor) studenci polscy wspólnie z niemieckimi zdobywają wiedzę z zakresu niemieckiego prawa cywilnego, prawa publicznego i prawa karnego w języku niemieckim. Od trzeciego semestru przewidziane są dodatkowo wykłady z zakresu polskiego prawa prowadzone przez wykładowców z polskich uniwersytetów.

Wykłady odbywają się w Collegium Polonicum w Słubicach, a językiem wykładowym jest język polski.

Studia kończą się po szóstym semestrze uzyskaniem tytułu Bachelor of German and Polish Law, który uprawnia do kontynuowania nauki na kierunku Master of German and Polish Law na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

Rekrutacja na studia

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w następujących trybach:

tryb I – dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę lub nową maturę 2002, absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) oraz kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą,

tryb II – dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę.

Powiązane zawody:
nauczyciel, prawnik, urzędnik
facebook