Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Elbląg 
Województwo:
warmińsko-mazurskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg 
Tel:
512543463 
Elbląska Uczelnia Humanist.-Ekon.

OPIS KIERUNKU

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Pedagogika
Specjalności:
I Stopnia, 1. Pedagogika resocjalizacyjna,, 2. Pedagogika opiekuńcza i wychowawcza,, 3. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna., II Stopnia, 1. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną,, 2. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami pracy socjalnej,, 3. Pedagogika społeczno-rodzinna,, 4. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia kwalifikacyjne dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim
Powiązane zawody:
nauczyciel, pedagog
facebook