Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Kraków 
Województwo:
małopolskie 

Dane kontaktowe

Adres:
al. A.Grottgera 1, 30-035 Kraków 
Tel:
797012101 
Mail:
info@kwspz.pl 
WWW:
http://www.kwspz.pl/ 
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

O UCZELNI

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie prowadzi kierunki kształcenia związane z medycyną, a w szczególności ze zdrowiem człowieka. Uczelnia powstała jako pierwsza tego typu w południowo-wschodniej Polsce.

KWSPZ przekazuje przyszłym absolwentom nowoczesną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk medycznych.

Od 2002 r. Uczelnia stawia na swój rozwój poprzez:

  • dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku;
  • wprowadzanie zmian pozwalających coraz efektywniej kształcić studentów;
  • ciągły rozwój współpracy z firmami branżowymi;
  • wyposażanie pracowni w najnowocześniejszy sprzęt.

Kierunki kształcenia w KWSPZ związane są z medycyną, czyli ze zdrowiem człowieka. Dbałość o wygląd zewnętrzny, opóźnianie oznak starzenia, utrzymywanie sprawności fizycznej oraz odpowiedni sposób odżywiania to jedne z bieżących zagadnień, stanowiących cel edukacyjny Uczelni, osiągany dzięki odpowiednio dostosowanemu programowi nauczania.

Prowadzenie kierunków związanych ze zdrowiem zobowiązuje Uczelnię do utrzymywania wysokiego poziomu kształcenia, czyli odpowiedniej kadry, bazy dydaktycznej, nowoczesnego sprzętu, dzięki czemu Uczelnia cieszy się wielką popularnością i uznaniem. Dowodem są mnożące się oferty pracy zarówno dla studentów, jak i absolwentów KWSPZ.

Kształcenie obejmuje: studia I stopnia (licencjackie), studia drugiego stopnia (magisterskie), jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Wszystkie oferowane kierunki dają absolwentom obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczną przygotowując ich do perfekcyjnego wykonywania zawodu co sprawia, że są bezkonkurencyjni na rynku pracy krajowym
i zagranicznym. Absolwenci KWSPZ uzyskują również wiedzę z zakresu zarządzania
i marketingu, która przygotowuje ich do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Od 2006 r. co rocznie Uczelnia otrzymuje prestiżowe wyróżnienie – certyfikat „Wiarygodna Szkoła”.

facebook