Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Ciechanów 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów 
Tel:
236722050 
Mail:
rektorat@puzim.edu.pl 
WWW:
http://www.puzim.edu.pl 
PUZ w Ciechanowie

OPIS KIERUNKU

Wydział Inżynierii i Ekonomii

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Mechanika i budowa maszyn
Specjalności:
inżynieria produkcji, maszyny i urządzenia energetyczne
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Inżynieria mechaniczna jest interdyscyplinarnym obszarem wiedzy korzystającym ze zdobyczy wielu dziedzin nauki. Ci, którzy ją studiują, mogą mieć pewność przydatności w społeczeństwie, ale jednocześnie muszą być przygotowani na konieczność ciągłego rozwoju i poszerzania swojego zasobu wiedzy. Kształcenie na kierunku mechanika i budowa maszyn realizowane jest w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego stopnia. Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn posiada podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia stacjonarne na wszystkie kierunki prowadzona jest na podstawie świadectw dojrzałości. Szczegółowe informacje na www.pwszciechanow.edu.pl

Powiązane zawody:
mechanik
facebook