Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Ciechanów 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów 
Tel:
236722050 
Mail:
rektorat@puzim.edu.pl 
WWW:
http://www.puzim.edu.pl 
PUZ w Ciechanowie

OPIS KIERUNKU

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Grupa kierunków:
medyczne
Kierunek:
Pielęgniarstwo
Specjalności:
brak
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, Inne
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Absolwent kierunku pielęgniarstwo dzięki zdobytym wiadomościom i umiejętnościom, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu, może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych podmiotach działalności leczniczej, a w szczególności w: szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycyny pracy, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, sanatoriach, jednostkach systemu ratownictwa medycznego oraz podstawowej opieki zdrowotnej (przychodnie, ośrodki zdrowia, opieka środowiskowa, medycyna przemysłowa), a także może świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia stacjonarne na wszystkie kierunki prowadzona jest na podstawie świadectw dojrzałości. Szczegółowe informacje na www.pwszciechanow.edu.pl

Powiązane zawody:
pielęgniarka
facebook