Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Ciechanów 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów 
Tel:
236722050 
Mail:
rektorat@puzim.edu.pl 
WWW:
http://www.puzim.edu.pl 
PUZ w Ciechanowie

OPIS KIERUNKU

Wydział Inżynierii i Ekonomii

Grupa kierunków:
przyrodnicze i rolnicze
Kierunek:
Rolnictwo
Specjalności:
zarządzanie w agrobiznesie, mechanizacja rolnictwa, ochrona środowiska przyrodniczego
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Rolnictwo jest kierunkiem studiów inżynierskich, na którym kształcenie trwa w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym 7 semestrów (3,5 roku). Uruchomienie kierunku było podyktowane zgłaszanymi potrzebami społecznymi związanymi z koniecznością podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie, a także wnioskami samorządów lokalnych północnego Mazowsza. Studia na kierunku rolnictwo zapewniają niezbędną wiedzę do założenia i prowadzenia własnej firmy produkcyjnej, handlowej, doradczej lub usługowej, pozwalają na opanowanie umiejętności obsługi komputerów i znajomości języków obcych.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia stacjonarne na wszystkie kierunki prowadzona jest na podstawie świadectw dojrzałości. Szczegółowe informacje na www.pwszciechanow.edu.pl

Powiązane zawody:
rolnik
facebook