Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Ciechanów 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów 
Tel:
236722050 
Mail:
rektorat@puzim.edu.pl 
WWW:
http://www.puzim.edu.pl 
PUZ w Ciechanowie

O UCZELNI

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na stałe wpisała się w krajobraz edukacyjny północnego Mazowsza.

Z roku na rok rośnie znaczenie i zwiększa się systematycznie liczba rekrutowanych Studentów. Mury Uczelni od czasu jej utworzenia opuściło ponad 8000 absolwentów z tytułem inżyniera, licencjata a od kilku lat magistra.

W Uczelni studiuje niespełna dwa tysiące studentów na 12 kierunkach studiów. Nauki społeczne reprezentowane są przez kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, ekonomia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jako jednolite pięcioletnie studia magisterskie oraz zarządzanie studia drugiego stopnia. Nauki inżynieryjno- techniczne i rolnicze to: informatyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria środowiska, rolnictwo, elektronika i telekomunikacja. Nauki o zdrowiu reprezentuje pielęgniarstwo prowadzące studia licencjackie i magisterskie. W ostatnich latach poszerzono ofertę Uczelni o studia II stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, praca socjalna i logistyka.

Szkoła dba o wsparcie socjalne Studentów. W Uczelni funkcjonuje skuteczny system stypendialny. Stypendia socjalne, stypendia za osiągnięcia wynikające z dorobku studenta w różnych dziedzinach, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, a także możliwość zamieszkania w Domu Studenta, to wszystko umożliwia podejmowanie i kontynuowanie nauki przez młodzież. Absolwenci poza solidną dawką wiedzy teoretycznej otrzymują także niezbędne w dzisiejszym świecie doświadczenie praktyczne realizowane poprzez przyjęty przez uczelnię profil praktyczny. Osiągają to m.in. poprzez współpracę w zakładach pracy oraz sześciomiesięczne praktyki studenckie.

Studenci zainteresowani sportem i turystyką skupieni są wokół Uczelnianego Koła Turystycznego „Traper” które prowadzi trzy sekcje: kajakową, rowerową i wędkarską. Spływy kajakowe, rajdy rowerowe i zawody wędkarskie to zajęcia, w których licznie uczestniczą studenci. Gry sportowe, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, ale także ćwiczenia ruchowe i kulturystyczne kształtujące sylwetkę, to ulubione formy spędzania czasu wolnego przez studentów.

facebook